SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Güfte CANER AKIN, Hasan Volkan ORAL
 


Keywords:DERİ ENDÜSTRİSİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ HEDEFLEYEN DERİ ÇALIŞMA GRUBU (LEATHER WORKING GROUP) (LWG) PROTOKOLÜNÜN İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRESEL ÖNLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Türkiye ekonomisinde önemli bir rol izleyen, çok tehlikeli sınıfta yer alan deri sektörü; yapısı itibariyle ham derinin işlenmesinden finisaja kadar gerçekleşen proseslerinde, yoğun kimyasal depolama ve kullanımı, makine ekipman çeşitliliği, biyolojik riskler içeren ürünlerin işlenmesi, beden gücünün yoğun kullanılması gibi nedenlerden dolayı işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevresel sürdürülebilirliği tehdit eden tehlikeler barındırmaktadır. 2018 yılı Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre deri imalatı sektöründe 886 adet iş kazası ve 3 adet meslek hastalığı bildiriminde bulunulmuştur. 2000’li yıllarda ortaya çıkan üretim, rekabet ve pazar koşulları ile birlikte diğer sektörler gibi deri sektörü de bir dönüşüm sürecine girmiş, imalat altyapısını ve ihracatta rekabet gücünü korumaya odaklanmıştır. Bu düşünce beraberinde International Organization Standardization (ISO) 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi gibi yönetim sistemlerinin sektörde uygulanma, belgelenme yoğunluğunu arttırmıştır. Bu çalışmada; İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile Çevresel sürdürülebilirlik kavramlarını sentezleyen ve hedefleyen, uluslararası ticaret için ciddi derecede önemli koşul haline gelen Deri Çalışma Grubu (Leather Working Group) (LWG) protokolünün, sektöre getirdiği ve üyelerine zorunlu kıldığı iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemlerin değerlendirilmesi, örnek uygulama çalışmalarının gösterilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda LWG protokolü detaylı incelenerek deri sektöründeki tehlikeler analiz edilmiş ve önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Deri sektörü, İş sağlığı ve güvenliği, Çevresel sürdürülebilirlik, LWG