BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Abdullah TUNCER, Ayhan ONAT
YÜKSEKTE ÇALIŞMA GEREKTİREN İŞLERDE PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORM KULLANIMI
 
Resmî Gazetede yayınlanan “Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği” ile yüksekte çalışmaya yeni bir tanım getirilmiştir. İlgili yönetmeliğin Ek-4’ünde, Yüksekte Çalışma; “Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir.” şeklinde yeniden tanımlanmıştır. Yapılan değişikliğin yapı işlerinde olması nedeni ile de inşaat sektöründe kullanımı hızlı bir şekilde artmıştır. Yüksekte çalışma sadece inşaat sektöründe olmamaktadır. Yüksekte çalışma hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Personel Yükseltici Platformlar, erişimin sağlanamadığı tüm ortamlarda güvenli erişim sağlamaktadır. Bu erişim işin durumuna göre yukarı, aşağı ve yatay olarak gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda; inşaat, havaalanı, tesis yönetimlerinde, dar mekânlarda yükselmek için, tüm imalat sanayinde, mekanik ve elektrik işlerinde, tüm açık ve kapalı alan reklam ve tabela işlerinde, dış cephe temizlik ve tadilat işlerinde, restorasyon işlerinde, nükleer enerjide, rüzgâr enerjisinde, güneş enerjisinde, köprü ve viyadük imalat ve bakımlarında, gıda ve perakendede, petrokimyada, medyada ve daha birçok alanda kullanılmaktadır. Ülkemizde daha çok inşaat sektöründe tercih edildiği için, diğer alanlarda kullanımı yeterince bilinmemektedir. Bu sunumda Personel Yükseltici Platformların tarihçesi, türleri, ülkemizin platform kullanımda dünyadaki yeri ve kullanım alanları belirtilmiştir. Ayrıca ülkemiz ile uluslararası kullanım kriter ve amaçları değerlendirilerek, ülkemizde personel yükseltici platform kullanımının yaygınlaştırılmasının yüksekten düşme ile meydana gelecek iş kazalarını önemli ölçüde azaltacağı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Personel Yükseltici Platform, Yüksekte Çalışma, Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu, İş Sağlığı ve Güvenliği 


Keywords: