BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Evrim ÇEVİK, Muammer ERDEN, Mustafa ÖZÇAĞ
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANMASI
 
Yükseköğretim kurumları iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeye başlamış ve mevzuatlar çerçevesinde yapmış oldukları çalışmalarda belli bir aşama kaydetmişlerdir. Yaşanan söz konusu bu süreçte iş sağlığı ve güvenliği alanında gerçekleştirilen uygulamalar açısından değerlendirildiğinde, yükseköğretim kurumlarında yükümlülüklerin yerine getirilmesi bağlamında tam bir uygulama birliğinin olmadığı da açıkça tespit edilebilmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda mevzuat gereği yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ya hatalı ya da eksik olarak yerinde getirildiği son derece açıktır. Bu çerçevede çalışmanın amacı; dünyada iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri kapsamında yapılan çalışmalar ve uygulamalar incelenerek, yükseköğretim kurumları için süreçlerle yönetimin nasıl uygulanması gerektiğini ortaya koymaya çalışmaktır. Bu amaca yönelik olarak, söz konusu modelin belirlenmesinde TS ISO 45001:2018 iş sağlığı ve güvenliği sistemleri standardı ön planda tutularak çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır. Ek olarak çalışmada, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin süreçlerle yönetilmesi açısından hangi süreçlerin olması gerektiği konusunda öneriler getirilmesi de amaçlanmaktadır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, bir yükseköğretim kurumunda ilgili standardın uygulanmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda, üst yönetimin iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine liderlik yapması ve ilgili alanda taahhüdünü göstermesinin zorunlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, yükseköğretim kurumlarında süreç yönetiminin benimsenmesi, ihtiyaç duyulan süreçlerin sınıflandırılması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması ve gelişen koşullar çerçevesinde sürekli olarak iyileştirilmesi konularının da son derece önemli olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Üniversite, TS ISO 45001, Standart, Süreç yönetimi 


Keywords: