BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuğba TOKUL, Reşit ERÇETİN
YEMEK ÜRETİM TESİSLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ
 
Son yıllarda hızlı bir gelişim gösteren ve sürekli yenilenen yeme içme endüstrisinin kilit noktalarından olan yemek üretim tesisleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pek çok alanda hizmet vermektedir. Yemek üretimi yapan tesisler üretimden pazarlamaya birçok alanda sorunlar yaşamaktadır. Yemek üretim tesislerinde çok fazlasıyla iş kazası ve yaralanmanın olduğu görülmektedir. Yemek üretim mutfaklarında çalışan kişiler öncelikli olarak zamanla yarıştıkları için hızlı hareket etmek zorundadırlar. İşleri zamanında yetiştirebilmek adına, bazı iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri göz ardı edilmektedir. Mutfaklarda yaşanan iş kazalarının temelini çalışanların dikkatsizliği, iş yapım yöntemlerinin uygunsuzluğu ve bilgi eksikliği oluşturmaktadır. Oluşan kazaları en az düzeye düşürebilmek ve yaşanan kazaların tekrarının olmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği risk faktörlerinin kontrol altında tutulabilmesi için işveren de, çalışanlar da sorumluluklarının bilincinde olmalıdır. Bu çalışmada, İş Sağlığı ve Güvenliği tanımından, öneminden, temel ilkelerinden, yönetiminden, yasal düzenlemelerden, dünyada ve Türkiye’de ki önemlerimden bahseden literatür taraması yapılmıştır. Daha sonra yemek üretim tesislerinin özellikleri ve iş akışlarından bahsedilmiştir. Yemek üretim tesislerinde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) açısından kimyasal, fiziksel, biyolojik, ergonomik, psikososyal ve güvenlik tehlikeleri incelenmiş olup İSG’ye yönelik düzenleyici ve önleyici önlemlerden bahsedilmiştir. Çalışmada, mutfaklarda iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri üzerinde durularak, çalışmanın işveren, çalışanlar ve İSG profesyonelleri için rehber olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yemek Üretim Tesisleri, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 


Keywords: