BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa ÖZDEMİR, Serhan KÖKHAN
ÜRETİM ORTAMLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNDE VR TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI
 
Üretim operasyonlarının gerçekleştirildiği iş sahaları, iş sağlığı ve güvenliği açısından önemli riskleri barındırabilen, bu nedenle düzenli saha önlemlerinin alınmasını ve çalışan eğitimlerinin düzenli olarak verilmesini zorunlu kılan alanlardır. Bu durum, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda açıkça ifade edilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, iş ortamlarında uyulması gereken kuralların anlatıldığı ve olası iş kazalarından korunmak için ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğinin çoğunlukla teorik olarak verildiği, uygulamalı eğitimlerin ise zaman ve maliyet kriterleri nedeniyle daha az tercih edildiği proaktif bir faaliyettir. Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin etkinliklerinin arttırılmasına yönelik sahada ve akademik olarak çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalar içerisinde VR teknolojilerinin kullanılması hem eğitim maliyeti hem de zamanı açısından diğer yaklaşımlardan ayrılmakta ve gün geçtikçe daha fazla tercih edilmektedir. Sanal gerçeklik (VR) uygulamaları, simüle edilen alanlarda bulunma hissi yaratan ve kullanıcıların bilgisayarlarla etkileşimini sağlayan bir teknolojik altyapıya sahiptir. Özellikle eğlence, mimarlık-inşaat, tasarım, eğitim, sağlık ve kültür-turizm gibi öncü alanlarda kullanılmaya başlayan VR teknolojisinin, yakın gelecekte de iş sağlığı ve güvenliği ilgilendiren birçok alanda da daha yaygın hale geleceği öngörülmektedir. Bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde kullanılan VR teknolojilerinin, hangi sektörlerde, hangi iş modellerinde tercih edildiği ve kullanım sürecinde sıkça karşılaşılan problemler incelenmiştir. Çalışma sonucunda da, VR sistemlerinin entegrasyon süreçlerine yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Üretim güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, iş kazası, sanal gerçeklik 


Keywords: