BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Murat TARAKCI
TIBBİ LABORATUVARLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
 
Bu çalışmada; Tıbbi Laboratuarlarda İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliklerinin incelenmesi, uygulamaların analizi, sonuçların değerlendirilmesi, bu kapsamda yasaların gerçek uygulamalar ile örtüşmeyen unsurlarının tespiti ile iş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan en etkili teknolojilerin sunumu amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemi ile yürütülen bu çalışmada; doküman analizi ve gözlem tekniğinden faydalanılmıştır. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı’nın 2014-5 numaralı tebliği dâhilinde, Tıbbi Laboratuarlarda İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatları incelenerek, söz konusu düzenlemelerin ilgili işyerlerinde çalışanlar tarafından nasıl algılandığı ve ne kadar benimsendiğinin ölçümlenebilmesi için, kurum ve iş yerlerinde çalışanlar arasında yazılı veya sözlü yapılmış anket ve araştırmalar incelenmiştir. Çalışmada yer alan araştırma konuları ve tüm yönetmelik ve kuralların gerçek hayattaki kullanım ve izlenmesini görmek amacı ile Acıbadem Labmed Sağlık Hizmetleri A.Ş. bünyesinde yer alan dört farklı sağlık laboratuarı için geçerli kılınmış, Çalışma Ortamı ve Güvenlik Prosedürü yerinde incelenmiştir. Yapılan doküman analizi neticesinde; Endüstri 4.0 teknolojisiyle birlikte iş sağlığı ve güvenliğine getirilen yeniliklerin daha kullanışlı ve etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) yönteminin laboratuar ortamında, önceki uygulamalara göre %69.7 oranında iyileşme sağladığı görülmüştür. Ayrıca 4IR teknolojisinin ortaya çıkması sayesinde, iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzman olmak isteyenlerin, 1-2 aylık eğitimlerle bu amaçlarına ulaşmalarının önüne geçilip, uzun süreli eğitimler sayesinde daha vasıflı uzmanların sahada olacağı açığa çıkmıştır. Acıbadem sağlık laboratuarlarında yapılan gözlem sonucunda ise güvenlik prosedüründe yazan bazı maddelerin doğru bir şekilde uygulanırken, bazılarının uygulanıp uygulanmadığının takip edilmediği anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: 5S Yöntemi, Endüstri 4.0, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tıbbi Laboratuar 


Keywords: