BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nadir Savaş ÖTER, Beyza BERTAN
TEKSTİL SEKTÖRÜNDE MALİYET ANALİZİ
 
4857 sayılı İş kanunu ile dar çerçevede yapılan iş sağlığı ve güvenliği 6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği kanununun ve ilgili yönetmeliklerin çıkmasıyla birlikte düzene girmiştir. Kanun ve ilgili yönetmeliklerle işverenlere, çalışanlara pek çok yükümlülük yüklenmiştir. İşverenler yüklenen her yükümlülüğü yerine getirmek zorundadırlar. Getirmediklerinde de ise onları mevcut yasalar çerçevesinde maddi, manevi sorumluluklar beklemektedir. İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek adına yapılan her iş işletmeler açısından mali gider anlamındadır. İşletmeler yasal ve sosyal sorumlulukları açısından yerine getirmek zorunda oldukları önleyici tedbirler için maddi harcama yapmak, kaynak ayırmak zorundadırlar. İş kazası ve meslek hastalığı ile karşılaşmayan ve iş sağlığı ve güvenliğinin özünü anlamayan kesimler için bu işlemler ve maddi harcamalar gereksiz gibi görülebilmektedir. Ancak aldıkları bu tedbirler ile iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemenin yanında çalışanların sağlık ve güvenliği sağlamak, üretimin kesintisiz, verimliliğin yükselmesine ve sonunda da ülkemizin maddi ve manevi kayıplarını engelleme gibi pek çok faydası vardır. Emek yoğun bir sektör olan tekstil sektöründe giderek artan rekabet koşullarından dolayı firmalar maliyetleri düşürmek, giderleri azaltmak zorunda kalmaktadırlar. Çalışmamız da ülkemiz için hem ihracat hem de istihdam açısından önemli yeri olan tekstil sektöründe de ki örnek işletmelerden elde edilen verilere dayanmaktadır. Denizli de tekstil sektöründe çalışan işletmelerden değişik konularda faaliyet gösteren işletmeleri seçtik. İş sağlığı ve güvenliği konusunda yaptıkları giderleri, bilgileri inceleyerek bir yıl içindeki yaptıkları sabit ve değişken giderleri tespit ettik. Elde edilen verilerden işletmenin tüm iş sağlığı ve güvenliği giderleri, çalışan başına maliyetleri gibi değişik sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçlarında firmaların genel maliyetleri hesaplamaları konusunda iş sağlığı ve güvenliğinin etkilerini değerlendirmelerinde yardımcı olacağı kanaatindeyiz. Özellikle üretim yapan diğer işletmelerin maliyetlerini karşılaştırmalarını ve maliyetleri düşürme konularında fikir vermeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Tekstil Sektörü, İş Sağlığı ve Güvenliği, Maliyetler, Üretim 


Keywords: