BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Korhan SOLMAZ, Mehmet BARAN
TEHLİKELİ KİMYASALLARDA YANGIN
 
Teknoloji ve bilimin gelişmesine paralel olarak insanların da ihtiyaçları talepleri ve yeni ürünlerin sayısı günden güne artmaktadır. Bu talepleri karşılamak amacıyla sanayileşme Dünyada ve ülkemizde de artarak önem kazanmaktadır Geçmiş bizlere nasıl hayatta kalacağımızı, mevcut hayatımızın rutinlerini nasıl şekillendireceğimizi anlatmıştır. Örnekleme yapmak gerekirse İş hayatımızda kullandığımız yöntemler hep en kolay ve en güvenli şekilde oluşmuştur. Güvenli çalışma yöntemini benimsemeyen işçiler ve işletmeler büyük kazalar yaşayarak geri kalan herkes için örnek oluşturmuştur. Sürdürülebilir güvenli çalışma talepleri karşılamak amacıyla sanayileşme Dünyada ve ülkemizde de artarak önem kazanmaktadır. Sanayileşmenin bize sağladığı yararlarının yanı sıra çevrede olduğu kadar iş sağlığı ve güvenliği açısından da yarattığı olumsuzluklar göz ardı edilemez. Tehlikeli kimyasal maddelerin sanayii içerisindeki önemi ne kadar tartışılmaz ise, iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeleri de o kadar önemli boyutlardadır. Bu bildiride tehlikeli kimyasallarda yangın ele alınmıştır. Sanayileşmenin topluma sağladığı yararlarının yanı sıra çevreye olduğu kadar çalışanların iş sağlığı ve güvenliği açısından hem tehlike kaynağı olmuş hemde tehlikelerin kontrolunu sınırlandırılmasına fırsat vermiştir. Kullanılan tehlikeli kimyasal maddelerin sanayii içerisindeki yeri ne kadar tartışılmaz ise, iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeleri de o kadar önemli boyutlardadır. Tehlikeli kimyasallar, hem kimya endüstrisinde hem de pek çok sektörde hammadde ve yardımcı malzeme olarak kullanılmaktadır. Bunların kullanımında ve depolanmasında pek çok hususa dikkat edilerek tehlikeli madde yangın riskini azaltmak mümkündür. (Bu çalışma ilk sırada yer alan yazarın Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yapılan yüksek lisans tezinden üretilmiştir).

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Tehlikeli kimyasal, Yangın 


Keywords: