BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

E.Selcen DARÇIN, Murat DARÇIN
TARIMSAL FAALİYETLERDE 15 YAŞ ALTI ÇOCUKLARIN MAĞDUR OLDUĞU ÖLÜMLÜ TRAKTÖR KAZALARI
 
Doğası gereği en tehlikeli iş kollarından biri olan tarım sektörünün en belirgin özelliği ne yazık ki kötü iş sağlığı ve güvenliği koşullarıdır. Yetersiz veri raporu sisteminden dolayı pek çok olay bildirilmemiş olmasına rağmen, tarımda kaza oranı diğer sektörlerin çoğundan daha yüksektir. Tarımsal faaliyetlerin çoğu zaman kırsal ortamlarda gerçekleştirildiği gerçeğinin bir sonucu olarak sağlık hizmetlerine sınırlı erişimin yanı sıra potansiyel tehlike arz eden makineler, araçlar, hayvanlar, kimyasal maddelerle, gürültü ve fiziksel stres gibi olumsuz koşullar tarım çalışanlarını tehdit etmektedir. Tarım endüstrisi, yapılan işe özgü tehlikeleri olan farklı tiplerde faaliyetler içermektedir. Ekin üretimiyle uğraşan tarım çalışanları daha çok ekim ve hasatta kullanılan traktörler başta olmak üzere bazı araç, makine ve ekipmanların yarattığı tehlikelerle, karşılaşırlar. Tarımda üretimi artırmanın yanı sıra günlük yaşamda ulaşım aracı olarak da kullanılan ve modern tarımın hayati öneme sahip vazgeçilmez unsuru olan traktörler, ne yazık ki tarım sektöründeki ölüm ve yaralanmaların da en önemli aktörüdür. Çocuklar bu sektörün risklerinden genel olarak daha fazla etkilenmekte olup; traktörlerin sebep olduğu ölümlü kazalarda da mağdurların önemli bir bölümü 15 yaşından küçük çocuklardır. Bu çalışmada, 2017-2021 yılları arasında kırsal alanlarda tarımsal faaliyetlerle ilgili traktörlerin sebep olduğu ve mağdurları 15 yaşından küçük çocuklar olan ölümcül iş kazaları analiz edilmiştir. İncelenen kazalarda traktörlerin sebep olduğu ölümlerin yarıya yakını 15 yaş altı çocuklardır. Bilinçsizlik ve ihmalin ön planda olduğu hatalı davranışların neticesi olarak ortaya çıkan ve ölümle sonuçlanan olayların tamamına yakını uygun güvenlik önlemleri alınarak önlenebilir niteliktedir. Sonuç olarak tarım sektöründe iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmaya yönelik çabaların artırılmasına ihtiyaç olduğu ortadadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kaza, Tarım, Traktör 


Keywords: