BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Serenay ÇALIŞ
SENDİKALARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FAALİYETLERİNDE AKTİF OLMA DURUMUNU BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
 
Toplumlar, beraber hareket etme, kendini güvende hissetme duygusuyla ortaya çıkmıştır. İnsanlık tarihi boyunca toplu hareket etmenin tehlikeleri bertaraf etmedeki gücü bilinmektedir. Bu da bir hakkın savunulması gereken yerde birlikte hareket etme beklentisi ortaya çıkarmıştır. Toplu hareket etme ve kendi haklarını savunma duygusu da iş yerlerinde sendikal örgütlenmeleri beraberinde getirmiştir. İşverene karşı tek başına güçsüz olan çalışanlar sendikalardaki binlerce kişinin gücünü arkasına alarak işverene karşı ciddi bir baskı aracı olma fırsatını yakalamaktadır. Sosyal ve ekonomik hakların korunması mantığına dayalı sendikaların çalışanların haklarını korumada faaliyette bulunmalarının beklenildiği bir konu da iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri olmaktadır. Çünkü sendikalar sadece maddi kazançların artırılmasına yönelik değil çalışma şartlarının düzenlenmesi konusunda da bir baskı gücünü kullanabilmektedir. Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonelleri tarafından yürütülmektedir. Yapılan bu çalışma ile amaçlanan iş güvenliği uzmanlarının emeklerini arz ettikleri iş yerlerinde bulunan sendikaların iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinde ne kadar aktif olduğunu ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için iş güvenliği faaliyetlerinde yetkisi olan 100 İş Güvenliği Uzmanı ile bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket çalışmasında demografik özelliklerin belirlenmesi ile sendikaların iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini aktif olarak yürütmelerini içerecek şekilde 5 (demografik soru) +16 (sendika ve iş güvenliği soruları) toplam 21 soru bulunmaktadır. Anketler, dijital ortamda yapılmış olup, kişisel herhangi bir veri barındırmamaktadır. Veriler analiz edildiğinde sendikaların iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini yürütmede etkili olmadıkları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, iş güvenliği uzmanı, sendika, memnuniyet 


Keywords: