BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İbrahim KAVASLAR
SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ
 
Risk yönetimi, kurumların faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması için gerekli düzenlemeleri sağlamak ve organizasyondaki mal ve kişilerin korunması ile kurumların amacı doğrultusunda ilerleyişini korumaktır. Sağlık kurumları doğası gereği çok çeşitli değişkenlere sahip, birçok meslek grubunun birlikte uyumlu çalışmasının gerektiği, kullanılan ileri teknolojinin de etkisiyle fiziksel, kimyasal, biyolojik, çevresel, biyomekanik ve psikososyal risk faktörlerinin fazla olduğu alanlardır. Bu nedenle tehlike sınıfları tebliğine göre çok tehlikeli iş sınıfı olarak kabul edilmektedir. DSÖ verilerine göre sağlık kurumlarında 59 milyondan fazla çalışan sağlık ve güvenlik risklerine maruz kalmaktadır. Sağlık çalışanlarının en çok karşılaştıkları ve hayati risk oluşturan etkenlerden biri biyolojik etkenlerdir. Yapılan çalışmalarda ölümcül bulaşıcı hastalıklara maruziyet açısından sağlık çalışanları yüksek risk grubunda olduğu görülmektedir. Özellikle COVID-19 pandemisi ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının hastalık nedeni ile ölüm oranları topluma göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca pandeminin sağlık çalışanları üzerindeki psikososyal etkileri de büyük risk oluşturmaktadır. Uluslararası alanda çalışanlar arasında en çok şiddete uğrayan meslek gruplarından birinin sağlık çalışanları olduğu tespit edilmiştir. Ülkemizde son yıllarda giderek artan sağlık çalışanlarına yönelik fiziksel şiddettin arttığı hatta bu şiddetin cinayete teşebbüs düzeyinde olduğu bilinmektedir. Tüm bu durumlar değerlendirildiğinde sağlık kurumlarında bu riskleri ele alacak, önleyecek, değerlendirecek ve izleyecek bir yapıya ihtiyaç vardır. Kurumda çalışanların çalışma ve hizmet alanların da sağlık hizmeti kalite standartlarını yükseltmek için bu riskleri yönetmek büyük önem arz etmektedir. Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmak sadece çalışanın sağlığının sürdürülmesi ve yaşam kalitesini artırılmasını değil aynı zamanda hasta sağlığını ve güvenliğini de olumlu etkilemektedir. Bu durum sağlık kurumlarında risk yönetiminin profesyonel düzeyde ele alınması gerekliliğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Çalışanı, Çalışan Güvenliği, Risk Yönetimi, Sağlık Kurumları 


Keywords: