BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aylin Sinem GÜLTAÇ
SAĞLIK HİZMETLERİNDE MEYDANA GELEN İŞ KAZALARININ ANALİZİ
 
Çalışma hayatımız ve gündelik yaşantımızda sağlık kavramı bireyler için olmazsa olmazdır. Bu yüzden sağlık sektörü ülkemizde bireyleri en çok etkileyen ve çalışan sayısının en fazla olduğu sektörlerden biridir. Sağlık hizmetlerinin sunulduğu kurum ve kuruluşlarda çalışma ortamındandan kaynaklanan çeşitli biyolojik, fiziksel, kimyasal, ergonomik ve psiko-sosyal risk faktörünün bulunması, birçok meslek grubunun aynı ortamda çalışmak zorunda olması, çalışma koşullarının ağır olması gibi faktörler sağlık sektöründe iş kazaları ve meslek hastalıklarına maruziyetlere sebep olmaktadır. Sağlık sektörü, ülkemizde iş göremezlik sürelerine göre iş kazası geçiren ve iş kazası sonucu hayatını kaybeden çalışan sayısının en fazla olduğu sektörlerde üst sıralarda yer almaktadır. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu’nun her yıl yayımladığı İstatistik Yıllıkları verilerine göre 2021 yılında sağlık sektörü meslek hastalığına maruziyet sonucu ölen çalışan sayısının en fazla olduğu sektördür. Bu çalışmada ülkemizde sağlık sektöründe iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut durumun tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışma kapsamında insan sağlığı hizmetlerinde 2017-2020 yılları arasında meydana gelen iş kazaları ve ölüm istatistikleri, meslek hastalıklarına maruziyet istatistikleri, kaza olabilirlik oranları ve kaza sıklık oranları ortaya konulmuştur. Çalışmanın verileri Sosyal Güvenlik Kurumu İstatistik Yıllıkları (2017-2021 yılları) incelenerek elde edilmiştir. Sonuç olarak sağlık sektöründe meydana gelen iş kazalarını ve ölümleri önlemeye ilişkin çözüm önerileri sunulması ve çalışmanın gelecekteki çalışmalara katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş Kazaları, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık Sektörü, Kaza Olabilirlik Oranı, Kaza Sıklık Oranı 


Keywords: