BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merve ÖZVEREN, Ayhan ONAT
PVC ZEMİN KAPLAMA TESİSİ KURULUMUNUN VE PROSES HATLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ANALİZİ
 
Üretim ve verimliliğin halen önemini koruduğu günümüzde endüstriyel tesis makine yerleşimlerinin doğru bir şekilde planlanması ve montajı büyük önem teşkil etmektedir. Mevcut istihdam sorunları, ekonomik olarak kalkınamama gibi problemlerin sebeplerinin başında sanayileşememek gelmektedir. Bu sebeple güvenli endüstriyel tesislerin kurulumu ve işletmeye alınması ülkelerin ekonomik ve teknolojik açıdan gelişmesi için önemlidir. Endüstriyel tesis kurulumları iş sağlığı ve güvenliği açısından tasarım aşamasından itibaren dikkat gerektiren süreçlerdir. Son yıllardaki iş kazaları istatistiklerine bakıldığında farklı nedenlerle oluşan kazaların da aslında makineler ile bağlantılı olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, öncelikli olarak PVC Zemin kaplama tesisi kurulumu ve proses hatlarındaki tehlikelerin en fazla yaşandığı presler için sıkışma noktalarının belirlenmesi çalışması yapılmıştır. Sıkışma noktalarının belirlenmesinde matris risk değerlendirmesi yöntemi kullanılmıştır. Sıkışma noktalarının olasılıkları belirlenirken koruma seviyesi tanımlarından yararlanılmıştır. Daha sonra ön tehlike analizi risk değerlendirme yöntemi kullanılarak risk değerlendirilmesi yapılmıştır. İlgili analizin amacı, sistemin veya prosesin potansiyel tehlikeli parçalarını tespit ederek değer biçmek ve tespit edilen her bir potansiyel tehlike için az ya da çok kaza ihtimallerini belirlemektir. Risk analizleri sonuçlarına göre hem kaza hem de üretim baz alınarak uygulanması gereken önlemler sınıflandırılmıştır. Bu değerlendirme yöntemi kullanılırken, matris ve risk endeksi belirlenmesinde askeri bir standart olan MIL-STD-882E standardı kullanılmıştır. Yapılan çalışma ile iş kazaları, meslek hastalıkları, proses ve gün kayıpları ile ramak kala olayların yaşanmasına engel olunması amaçlanmıştır. (Bu çalışma ilk sırada yer alan yazarın Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yapılan doktora tezinden üretilmiştir.)

Anahtar Kelimeler: PVC, zemin kaplama, proses hattı, iş sağlığı ve güvenliği, ön tehlike analizi, matris, MIL-STD-882E 


Keywords: