BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bircan ALKAN, Gülden ÖZGÜNALTAY ERTUĞRUL
PESTİSİT UYGULAMALARINDA KULLANILAN TARIM MAKİNALARINDA OLUŞABİLECEK TEHLİKELER VE RİSKLER
 
Tarım sektörü ön planda olanda Ülkemizde elde edilen ürün tarladan sofraya gelene kadar birçok aşamadan geçmektedir. Bu aşamalardan en önemlisi hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadeledir. Mücadele yöntemlerinden en fazla tercih edilen ise kimyasal mücadeledir. Kullanılan pestisitin hastalık, zararlı ve yabancı ot mücadelesine odak olması dışında çevre ve insan sağlığına etkisi de göz önünde bulundurulmalıdır. Pestisit kullanımında insan sağlığını etkileyen etken kalıntı problemine ek olarak pestisit uygulamasındaki tarım alet ve makinelerin doğru kullanımıdır. İş güvenliğinin tanımına bakıldığında; işin yürütülmesi sırasında oluşabilecek tehlikeler ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak için yapılan çalışmalar olarak adlandırılmaktadır. İş güvenliği sadece çalışana yönelik değil, işletme ve üretim güvenliğini de kapsar. Pestisit uygulamaları sırasında tarım alet ve makinelerinden dolayı oluşan riskin başında ergonomik olarak doğru kullanılmaması gelmektedir.Oluşan bu risk nedeniyle pestisite maruz kalma sonucunda oluşabilecek bazı tehlikeler mevcuttur. Bu tehlikeler başta solunum yolları hastalıkları olmakla beraber, deri hastalıkları veya ileri yaşlarda meydana gelebilecek hareketi kısıtlayan hastalıklar olabilmektedir. İş güvenliği, oluşabilecek bu tehlikelerden, çalışan sağlığını korumaya almaya çalışmaktadır. Bununla beraber çalışanda oluşan bu tehlikeler sonucunda işletme için maddi manevi oluşabilecek tehlikelerin de önüne geçmeyi hedeflemektedir. Ayrıca uygulamada kullanılan tarım alet ve makinelerinin bakım ve onarımları, periyodik olarak sağlandığı taktirde ürünün çalışanlara ve topluma zarar oluşturmayacak şekilde muhafaza edilmesine olanak sağlar. Bu araştırmada amaç pestisit uygulamasındaki tarım alet ve makinelerinin kullanımı sırasında insan sağlığına tehlikeli olan durumları ve insan sağlığı için oluşturan riskleri ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Pestisit, tarımda isg, tehlike, risk. 


Keywords: