BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gültekin COŞKUN
OTELLERDE KULLANILAN ZEMİN KAPLAMALARINDA KAYMA RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Tüm Dünya’da ve ülkemizde hızla gelişmekte olan ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan turizm endüstrisinin en önemli bileşenlerinden biri otellerdir. Oteller her geçen gün artan rekabet sonucunda, konaklama hizmeti dışında birçok farklı hizmeti de müşterilerine bir arada sunmaktadırlar. Otel işletmeleri, asli fonksiyonları bakımından “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ne göre az tehlikeli sınıfta yer almaktadırlar [1]. Ancak otellerde, hamam, sauna, havuz, termal banyo, kuru temizleme gibi otel içerisinde birçok tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan bölümler bulunmaktadır. Ülkemiz otel sektörü özellikle yaz döneminde yurt dışından bay, bayan, çocuk ve yaşlı birçok turist ağırlamaktadır. Hem otele gelen misafirlerin hem de çalışanların otel imkânlarını kullanmasında ve personellerin işlerini yürütmesi sırasında birçok tehlikelere maruz kalmaktadırlar. Bunların en başında, kişilerin otel imkânlarını kullanma esnasında, özellikle de ıslak zeminlerde kayıp düşmeler ve sonucunda yaralanmalardır. Ülkemizde her yıl kayıp düşme ve yaralanma kazalarından dolayı birçok otelin müşterilerine yüksek miktarlarda tazminat ödendiği de bilinmektedir. Bu çalışmada, ülkemizde Antalya, İzmir ve Sivas’ta bulunan 6 farklı oteldeki havuz kenarı, banyo, hamam, koridor, wc, yemek salonu, otel odası, yemekhane ve çamaşırhanede farklı türde ve özellikte kullanılan zemin kaplamalarının yerinde, ıslak ortamda SlipAlert test cihazı kullanılarak, zemin kaplamalarının STV değerleri ölçülmüştür. Elde edilen veriler daha sonra kayma direnci (PTV) değenlerine çevrilmiş ve TS CEN 16165 Ek-C standardı dikkate alınarak, güvenlik sınıflaması yapılmıştır. Güvenlik sınıflaması yapılan zemin kaplamalarının TS 13882 standartta göre uyumluluğu denetlenmiştir. Genel olarak bakıldığında tüm otellerde kullanılan zemin kaplamalarının ıslak ortamda yüksek kayma riskine sahip olduğu tespit edilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda; otellerde ve ilgili bölümlerinde kullanacak zemin kaplamalarının sahip olması gereken kayma direnci değerleri belirtilerek, önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Otel İşletmeleri, Risk Değerlendirme, Dinamik Sürtünme Katsayısı, Zemin Kaplaması 


Keywords: