BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatma İLHAN
ORTOPEDİK İMPLANT ÜRETİMİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
 
Her gün gelişen ve değişen dünyada iş dünyası ve üretim teknikleri de hızla değişmektedir. Bu değişim beraberinde iş sağlığı ve güvenliği alanındaki farkındalığı da artırmıştır. Firmalar sadece ürünlerinin kalitesi ile değil üretim şartları ve çalışanların sağlığı ile de ilgilenmektedir. Bu nedenle bu alanda daha çok çalışma ve yatırım yapılmaktadır. Risk değerlendirme yöntemleri de bu çalışmaların bir sonucudur. Teknolojik gelişmelerin en çok etkilediği alanlardan biri olan tıbbi cihaz sektörü, gerek üretim teknolojisi gerekse de üretilen ürünlerin kalite standarlarının yüksek olması nedeniyle ülke kalkınmasında ve gelişmesinde oldukça önemlidir. Bu alanda çalışan firmaların gerekli teknolojiyi kullanabilmesi hem ürün hem de çalışan sağlığı açısından son derece önemlidir. Bu çalışmada ortopedik implant üretiminin yapıldığı bir firmanın iş sağlığı ve güvenliği açsından tehlike kaynakları belirlenmiş ve risk değerlendirmesi yapılmıştır. Bu kapsamda, öncelikle ortopedik implant üretimi sektöründeki tehlike kaynakları belirlenmiş ve daha sonra bu tehlike kaynaklarının neden olduğu olası riskler hesaplanmış ve risk değerlendirmesi yapılmştır. Risk değerlendirmesinde FMEA yöntemi kullanılmıştır. Polisaj bölümündeki tehlike kaynakları önemli ölçüde, makine kaynaklı, kullanılan yanlış ekipman kaynaklı, çalışılan ortam kaynaklı olarak belirlenmiştir. Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda, bu tehlike kaynaklarının neden olabileceği olası riskler, kabul edilebilir seviyeye düşürülmüştür. Polisaj bölümündeki tehlike kaynaklarının risk analizinin değerlendirilmesinde elde edilen sonuçlara göre, çoğunlukla kişisel koryucu donanımların eksik ya da yanlış kullanımı, iş başı eğitimlerinin eksikliği, iş yeri ortamının düzensizliği olduğu görülmüştür. Bu sorunlar genellikle KOBİ olarak adlandırılan birçok işletme için ortak sorunlar olup tedbir alındığı takdirde bu işletmeler çok daha güvenli ve verimli bir iş yeri haline gelecektir. Anahtar Kelimeler: FMEA, Tıbbi Cihaz, Ortopedik İmplant, İş Sağlığı ve Güvenliği

Anahtar Kelimeler: FMEA, Tıbbi Cihaz, Ortopedik İmplant, İş Sağlığı ve Güvenliği 


Keywords: