BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Murat DARÇIN, E.Selcen DARÇIN
ÖLÜMLE SONUÇLANAN YÜKSEKTEN DÜŞME KAZALARI: KIRSAL KESİM ANALİZİ
 
Yükseklik adım atarak çıkamayacağınız yerler olarak tanımlanabilir. Bir insanın denge noktası olan ikinci bel omurunu geçen yerler yüksek olarak kabul edilir. Yüksekte çalışma kuralları ve korunma yöntemleri standartlarla belirlenmiştir. Buna rağmen özellikle kırsal kesimde tarım, çatı tamiri gibi işlerde çalışırken yüksekte çalışma ile ilgili kurallara genellikle uyulmamaktadır. İstatistikler 3 metre üzerinde çalışırken düşen insanların % 85'inin hayatını kaybettiğini göstermektedir. Özellikle ağaçtan ürün toplama, ağaç budama gibi yüksekte çalışma gerektiren faaliyetler herhangi her güvenlik önlemi alınmadan sağlık, yetenek veya güç olarak yüksekte çalışmaya uygun olmayan kişiler tarafından da sık sık yapılmaktadır. Bu nedenle kırsal kesimde yüksekten düşmeler sayıca fazla ve ölümcüldür. Bu çalışmada rastgele seçilen 10 ilin kırsal kesimlerinde meydana gelen ve ölümle sonuçlanan yüksekten düşmeler belli bir zaman dilimi örneğinde analiz edilmiştir. Yüksekten düşmeler, aynı seviyeden düşmeyi veya hareket halindeki bir araçtan düşmeyi içermez. Kırsal kesimde ölümle sonuçlanan düşmelerin önemli bir kısmı tarımsal faaliyetler esnasında gerçekleşmiştir. Ölümle sonuçlanan düşmelerde ağaçtan meyve toplarken düşme, ağaç budarken düşme, duran traktör veya römorkundan düşme, çatıdan düşme olayları dikkat çekmektedir. Yüksekten düşme türü kazaları önlemede temel yaklaşım işgücünün bilinçlendirilmesi ve eğitilmesidir. Özellikle tarım sektöründe ağaçta meyve toplama gibi aslında çok tehlikeli bir iş olan yüksekte çalışma işi yapan kişiler yeterli sağlık koşullarına ve yüksekte çalışabilme yeterliliklerine sahip olmalıdır. Yüksekten düşme risklerini etkili olarak minimize etmek için önleme programları, emniyetli çalışma davranışlarını teşvik etmeli, diğer sektörlerde zorunlu olan fakat tarım çalışanları için zorunlu olarak aranmayan gerekli güvenlik cihaz ve donanımlarının kullanımını sağlamalıdır.

Anahtar Kelimeler: İş güvenliği, kaza, kırsal kesim, yüksekten düşme 


Keywords: