BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Arzu DOĞAN, Tülay KORKUSUZ POLAT
OKULLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI: MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIM BÖLÜMÜ UYGULAMASI
 
Teknolojinin gelişmesi ve üretimin artması ile birlikte maalesef iş kazaları da artmaktadır. Uluslararası istatistik verilerine göre her yıl çok sayıda insan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yetersiz kalması nedeni ile hayatını kaybetmekte ve meslek hastalığına yakalanmaktadır. Dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına verilen önem de her geçen gün artmaktadır. Meslek liseleri iş dünyasının personel ihtiyacını karşılamakta anahtar rollerden birine sahiptir. Ve meslek liseleri öğrencilere yaptırılan pek çok uygulama düşünüldüğünde tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfa girebilmektedir. Bu nedenle meslek liselerinde iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının önemi oldukça büyüktür. Meslek Liselerindeki mobilya atölyeleri de hem çalışma ortamı hem de kullanılan tezgahlar/araçlar düşünüldüğünde tehlikeli/çok tehlikeli sınıf kapsamında kabul edilebilecek uygulama atölyelerindendir. Genel olarak belirli bir süre havada asılı kalabilen katı tanecik olarak tanımlanan toz, iş sağlığı ve güvenliği alanında değerlendirilen önemli konulardan birisidir. Ve toz maruziyetinin yüksek olduğu sektörlerden birisi mobilya üretim sektörüdür ve maruziyet yeri de mobilya üretim atölyeleridir. Bu çalışmanın amacı, bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin mobilya atölyelerindeki çalışma ortamının daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına dönüştürülmesine katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle öncelikle mobilya atölyeleri hem ortam hem de kullanılan tezgahlar kapsamında iş sağlığı ve güvenliği açısından analiz edilmiştir. Mobilya atölyelerinde kullanılan tezgahlar ve atölye ortamı olası tehlikeler, riskler, alınması gereken önlemler, oluşabilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları, kişisel koruyucu donanım ve eğitim kontrolleri açısından incelenmiş ve iyileştirme önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Mobilya Atölyesi, Risk Değerlendirme, İş Kazası, Meslek Hastalığı, Kişisel Koruyucu Donanım 


Keywords: