BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayfer Mutlu YAŞAR, Halil İLKİMEN
LPG OTOGAZ İSTASYONLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 
Akaryakıt istasyonları; motorlu araçlar için araç yakıtı çeşitlerinin depolandığı ve bu yakıtların kullanımı için sabit olarak tesis edilmiş cihazlarla araç yakıt depolarına aktarımın yapıldığı kurumlardır. İstasyonlar açık havada bulunmalarına rağmen yoğun olarak egzoz yani karbon monoksit yoğunluğuna maruz kalınan yerlerdir. Bu tesislerdeki çalışanlar uzun süre orada bulundukları için bu duruma maruz kalmaktadırlar. Akaryakıt istasyonlarında çalışanların maruz kaldığı bu olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi için kişisel maruziyeti azaltarak, çalışanların sağlığını korumak asıl amacımız olmalıdır. Yaşadığımız bu dönemde İSG ile ilgili çalışmalar ilerlemiş olsa da iş kazaları oranları gösteriyor ki çalışmalar yetersizdir. Yönetim, hukuki, teknik bakımdan ilerlenmesi gereken çok fazla yol olduğu gözlenmektedir. Bunların yanı sıra çalışanların bilinçlendirilmesi ve gerekli farkındalığın oluşturulması son derece önemlidir. Kişisel koruyucu donanımların kullanılması, uyarı levhalara uyulması ve bunların hem yönetimsel hem de devlet tarafından kontrol edilmesi önem arz etmektedir. Kurallara uyulduğu takdirde kazaların önüne geçilmesi beklenmekte olup hem maddi hem de manevi kayıplar ortadan kalkmaktadır. Bu bilgiler dahilinde çalışanların eğitilmesi ve örgütlenmesi, yönetimin iş sağlığı ve güvenlik konusunda destek ve bilgilendirilmesi, LPG kullanıcılarının da bilgilendirilmesi ve yapılan uyarılara uyması gerekmektedir. Önlemler açısından da çalışanların sık sık düşüncelerinin alınması gerekmektedir. Personellerin prosedürleri nasıl algıladığı ve kendine nasıl entegre ettiği önemlidir. Personellerin algı seviyesi gelişim gösterdikçe İSG bilinci artacak ve sonucunda ise iş kazaları ve meslek hastalıklarında azalma meydana gelecektir.

Anahtar Kelimeler: LPG, Yanma, Patlama, Yangın, İlkyardım 


Keywords: