BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Meltem AKSOY ÇETİN, Süleyman ŞİMŞEK
LİMANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ATIK YÖNETİMİ ÇALIŞMALARININ KARBON AYAK İZİNE ETKİSİ
 
Bu çalışmada; Liman İşletmelerinin enerji kaynaklarının, enerji ihtiyaçlarının, atık kaynaklarının ve sera gazı salınımlarına bağlı olarak karbon ayak izinin incelenmesi, bu kapsamda atık yönetimi, enerji verimliliği ve tasarrufu kapsamında yapılan uygulamaların karbon ayak izinin azaltılması noktasında olumlu etkisinin sunumu amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemi ile yürütülen bu çalışmada; doküman analizi ve gözlem tekniğinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda 2872 Sayılı Çevre Kanunu, TS ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyonlarının ve Uzaklaştırılmanın Kuruluş Seviyesinde Hesaplanmasına ve Raporlanması Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Yeşil Liman standartları kapsamında yapılan düzenlemeler ile işyerinde atık yönetim sistemi, enerji verimliliği, enerji maliyetlerini düşürme noktalarında düzenlenen uygulamalar incelenmiştir. Çalışmada yer alan araştırma konuları, tüm mevzuat, standartlar ve kuralların gerçek hayattaki kullanım ve izlenmesini görmek amacıyla Kumport Liman İşletmesi’ndeki çevre yönetim sistemi uygulamaları ile Kumport Sürdürülebilirlik Raporları verileri dikkate alınmıştır. Faaliyet verilerinin, birincil veri kaynağı ve makullüğünün kontrolü; çapraz kontroller (mevcut olduğu durumda) ile örnekleme çalışması yapılarak sahada gerçekleştirilmiştir. Atık yönetim sistemi, enerji verimliliği ve enerji maliyetlerini düşürme konusunda yapılan çalışmalar ile karbon ayak izinin 2016-2018 yılları arasında %15 oranında düştüğü gözlemlenmiştir. Diğer yandan uygulamaya geçirilen çevre yönetim sistemi sistematiği ile tüm paydaşlar üzerinde çevre bilincini arttırarak, çevre konusunda kurumun itibar ve imajını olumlu etkilediği paydaş anketleri sonuçlarında gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yeşil Liman, Sürdürülebilirlik Raporu, ISO 14064 Standardı, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 


Keywords: