BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Süleyman ŞİMŞEK, Meltem AKSOY ÇETİN
LİMAN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ
 
Bu çalışmada; Liman İşletmelerinde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ihtiyaçlarının incelenmesi, gerçekleşen iş kazalarının kök neden analizleri ile analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, konu mevzuatın öngördüğü koşulların sağlanabilmesi ile birlikte işletmelerde ortak bir iş güvenliği kültürü oluşturulabilmesi için kullanılan yöntemlerin sunumu amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemi ile yürütülen bu çalışmada; doküman analizi ve gözlem tekniğinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili Kanuna bağlı diğer mevzuatlar, TS OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, EFQM Mükemmellik Modeli 2013, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Yeşil Liman/Eko Liman standartları kapsamında yapılan düzenlemeler ile işyerinde yapısal ve sistematik bir yapının nasıl oluşturulduğu, uygulamaların çalışanlar tarafından nasıl içselleştirildiği yerinde gözlem, olay araştırma istatistikleri ve paydaş anketleri sonuçları ile incelenmiştir. Çalışmada yer alan araştırma konuları, tüm mevzuat, standartlar ve kuralların gerçek hayattaki kullanım ve izlenmesini görmek amacıyla Kumport Liman İşletmesi’ndeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile Kumport Sürdürülebilirlik Raporları verileri dikkate alınmıştır. Yapılan doküman analizi neticesinde; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’n gerekliliklerinin yerine gerilmesi ile birlikte yönetim sistemleri bakış açısıyla sistematik ve bütünleşik bir yapının kurulmasının iş kazası sayılarında ortalama %60 oranında düşüş ile birlikte tüm paydaşlara pozitif iş güvenliği algısını yansıttığı gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, Yeşil Liman, EFQM Mükemmellik Modeli, ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi, Sürdürülebilirlik Raporu 


Keywords: