BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tülay ERKAN ŞAHİN, Reşit ERÇETİN
KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
 
Dünyada ve ülkemizde imalat sanayileri arasında en büyüklerinden biri olan değerli maden ve mücevherat sektörü, çok sayıda kişiye istihdam olanağı sağlamaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde çalışma koşulları standartların altında olduğundan çeşitli meslek hastalıkları yaygınlaşmaktadır. Kullanılan ekipmanların sebep olduğu titreşim, aydınlatma yetersizliği, yetersiz havalandırılmış çalışma ortamları, çok uzun fakat dinlenme molaları kısa, dikkat eksikliğine ve uykusuzluğa yol açan uzun çalışma saatleri, kullanılan kimyasallar, gerektiğinde kişisel koruyucu donanım kullanılmaması, mesleki riskler konusunda çalışanların yetersiz bilgilendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi eksikliği gibi pek çok neden kuyumculuk sektörüne çeşitli hastalıkların ve iş kazalarının oluşmasına sebebiyet vermektedir. Akciğer, iskelet kas sistemi, göz hastalıkları, dermatit ve yanık gibi ciddi deri rahatsızlıkları başta olmak üzere çeşitli kanser türleri de sektör çalışanlarını tehdit etmektedir. Ülkemizde kuyumculuk sektörü hızla gelişmekte fakat bunun karşılığında sektörle ilgili iş sağlığı ve güvenliği araştırmaları oldukça yetersiz kalmaktadır. Dünyada, özellikle gelişmekte olan ülkelerde kayıt dışı olarak ve denetlemelerin yetersiz kaldığı , hatta yapılmadığı merdiven altı işletmelerde çalıştırılan, güvenlik ve sağlık önlemlerinin alınmadığı çalışanların hastalıklarına dair çeşitli çalışmalar yapılmışken, ülkemizde literatüre geçmiş çok az çalışmanın bulunması, kuyumculuk sektörünün iş sağlığı ve güvenliği açısından incelenmesi gerektiğine dikkat çekmektedir. Özellikle sektöre ara eleman yetiştirmekten sorumlu olan meslek liselerinde, çıraklık merkezlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilirken, sektöre atılmadan mesleki riskler konusunda çalışanlar bilgilendirilmeli, hem kişisel düzeyde kendi sağlıklarını korumaları hedeflenmeli hem de sektörün gelişmesine ve ülke refahına katkıda bulunulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kuyumculuk Sektörü, İş Sağlığı, İş Güvenliği 


Keywords: