BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nil ELDEMİR, A. Birkan SELÇUK, H. Deniz ADA, Kadir GÖK
KOROZYONUN İŞ KAZALARINA ETKİSİ
 
Genellikle sıvı ve gaz ortamlarda bulunan metal ve alaşımlarının, çevreleri ile girdikleri elektrokimyasal ve kimyasal tepkimeler sonucu uğradıkları hasar korozyon olarak tanımlanır. Günlük hayatımızda çevremizde ve sanayide hatta vücut için kullan birçok malzeme ve biyomalzemelerde (stent, implant ve protez vb.) korozyon sıklıkla görülmektedir. Bu alanlarda kullanılan metal ve metalli yapılar, bulunduğu ortam koşullarında kararlılıklarını korozyona uğrayarak kaybederler. Taşıtlar, köprüler, direkler, depolar, boru hatları, tanklar, gemiler vb metal içeren yapılar beklenenden daha kısa sürelerde korozyon nedeni ile kullanılmaz hale gelmektedir. Korozyon nedeniyle oluşan kayıpların toplam değerinin hesaplanması güç olmakla beraber, çevreye kirlilik ve zararlı etkiler, yangın tehlikeleri, hastalık riskleri ve iş kazaları gibi dolaylı sonuçları da bulunmaktadır. İş güvenliğinin amacı, proaktif yöntemler uygulayarak iş kazaları meydana gelmeden önce öngörülmesi, meydana gelmesinin önlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması için önceden çalışmalar yapmaktır. Özellikle ilk sırada olan kaynağında önleme koruma politikalarının devreye sokulması korozyona bağlı olası iş kazalarının önlenmesi açısından çok önemlidir. Korozyon gibi bu kadar göz önünde bulunan bir unsur için yapılan çalışmaların yeterli olmadığını felaket boyutunda şimdiye kadar meydana gelen kazalar kanıtlanmaktadır. Korozyonun en çok meydana geldiği ortamlardan biri de deniz suyu ve çevresidir. Deniz suyuna maruz kalan ve iş ortamı olan gemilerde korozyona sıkça rastlanmakta ve önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Tuvali bandıralı, 1991 yılı yapımı, Akdeniz-Karadeniz seyir bölgesinde çalışan bir general kargo gemisine ait bazı bölümlerde korozyonun nasıl ilerlediği, sertifikalı bir mühendislik firması tarafından, üçer yıl arayla ultrasonik yöntemler kullanılarak yapılan ölçüm sonuçları incelenmiştir. Çalışmamızda, bu koşullar göz önüne alınarak riskleri en aza indirmek için korozyon risk yönetim stratejisi önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Korozyon, İş güvenliği, İş kazası, Gemilerde korozyon, Korozyonla mücadele yöntemleri 


Keywords: