BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Süleyman ŞİMŞEK, Onur ŞAHİN
KENTSEL AÇIK YEŞİL ALANLARIN OLASI İSTANBUL DEPREMİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN YETERLİLİĞİ
 
Hızlı ve düzensiz kentleşme, çarpık yapılaşma sonrasında kentsel alanlarda önemli işlevleri bulunan yeşil alanların büyüklük olarak yetersiz kaldığı görülmüştür. 1999 yılı Marmara depreminden sonra, yeşil alanların yetersiz olduğu İstanbul ilinde, deprem sonrasında toplanma - geçici iskan alanı olarak kullanılan yeşil alanların önemi daha çok artmıştır. Bu araştırmada deprem riski altında olan Beylikdüzü ilçesinde deprem öncesi ve sonrasında açık alan ve yeşil alanların yüklenecekleri işlevleri, nüfusun deprem sonrası kullanacağı alanları belirlemek amacıyla ilçenin 2004 ile 2019 yılları arasındaki durumu irdelenmiş, kişi başına düşen yeşil alan miktarlarının değişimi tespit edilmiştir. Mevcut alan kullanım kararları ve yeşil alanlar mahalle düzeyinde irdelenmiştir. Beylikdüzü ilçesi mevcut yeşil alan durumunun idari dağılımı incelenmiştir. Beylikdüzü ilçesi aktif ve pasif yeşil alan durumu yıllar bazında ele alınmış ve kişi başına düşen aktif ve pasif yeşil alan miktarının diğer ilçeler ile kıyaslaması yapılmıştır. Yeşil alanlar ve deprem kavramları birlikte ele alınmış ilçe düzeyindeki yeşil alanların deprem öncesi ve sonrasında kullanımları irdelenmiştir. Beylikdüzü ilçesinde deprem durumunda toplanma alanları olarak kullanılacak alanlar belirlenmiş ve bu alanların yeterliliği analiz edilmiştir.Analiz edilen bölgeler değerlendirilmiş ve sonuçları grafiklerle gösterilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler değerlendirilmiş mevcut yeşil alanların deprem öncesi ve sonrası kullanımı üzerine önerilerde bulunulmuştur.Araştırma olası istanbul depremine yönelik insanların maddi ve manevi kayıpları düşünülerek gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Beylikdüzü İlçesi, Deprem, Yeşil Alanlar, Toplanma Alanları 


Keywords: