BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Saliha Esra BOLSU, Hüseyin YAMAÇ YILDIZLAR, Fatma Sena ARZUMAN
İŞ YERLERİNDE DÜZENLENEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNDE İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÖNEMİ
 
İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; çalışanların işyerinde işlerini yapmaları sırasında sağlık ve güvenliklerine zarar verebilecek koşullardan korunmaları amacıyla düzenlenen sistemli farkındalık yaratma ve bilinçlendirme faaliyetleri olarak tanımlanır. Genel anlamda eğitimlerin uygulanması sırasında eğitimi uygulayan kişilerin etkili iletişim becerilerinin yüksek olması eğitime katılan kişilerin de etkilenme düzeyini artırmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılan bireylerin sosyal statüleri, psikolojik ve fizyolojik durumları, unutma, utanma, çekinme gibi içsel baskıları ve eğitime karşı ilgi seviyeleri göz önüne alınarak eğitimler şekillendirilmeli, karşılıklı diyaloglar oluşturulmalı, eğitim verimliliğinin sağlanması amacıyla görsel ve sözel iletişim biçimleri güçlü kullanılmalıdır. Eğitime katılan kişilerin saygı duyulma, başarı ve bilgilerinin başkaları tarafından taktir edilme istekleri baz alınarak hazırlanacak etkili iletişim temelli bir eğitim programı ve sunumu ile güvenlik kültürünün ilk adımları daha doğru atılabilecektir. Doğru ve sağlıklı iletişim araçlarının kullanılarak gerçekleştirilen eğitimler; eğitim sonuçlarında verimliliğin artmasına ve eğitimin amaçlarına ulaşmasına katkı sağlar. Eğiticilerin örgütsel iletişimde zayıf kalmaları sonucu eğitim alan bireylerin eğitime olan isteklerinde azalma, eğitimler sırasında sıkılma, eğitime aktif katılmama ve eğitim sonucundaki beklentilerde düşme gözlemlenebilir. Bu durum eğitimden elde edilmek istenen pozitif ivmenin azalmasına ve güvenlik kültürünün negatif yönde etkilenmesine yol açabilir. Bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliği konularında verilen eğitimlerin etkinliğinin ve verimliliğinin sağlanabilmesinde etkili iletişim yöntemlerinin kullanılmasının önemi değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, İletişim, Eğitimlerde Etkili İletişim 


Keywords: