BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Salih İLHAN, Özen KILIÇ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI İLE NESNE TESPİTİ
 
Bilgisayarların ve internetin dünya genelindeki kazanmış olduğu gelişim ve yayılımın her alanı etkilediği görülmektedir. Geleneksel yöntemleri geliştirmekte ya da sil baştan yeni uygulamalar getirmektedir. Bahse konu bu etkinin ürünü yapay zeka olarak ortaya çıkmaktadır. Güvenlikte ve emniyetli çalışma kontrollerinde kullanılmakta olan gözetim kameraları, kurulum maliyetlerinin düşmesi ve teknolojisinin süratle gelişmesine bağlı olarak, halka açık alanlarda ve özel çalışma alanlarında kullanımı oldukça yaygındır. Konumuz olan iş yerlerinin büyük çoğunluğunda kamera sistemleri bulunmakta ve artan bir hızda diğer iş yerlerine de tesis edilmektedir. Doktora çalışmamızda hali hazırda mevcut olan yapıya, yapay zekayı entegre ederek, iş sağlığı ve güvenliği alanında nasıl kullanılabileceğini göstermek ve maksimum faydayı sağlamak amaçlanmıştır. Yapay zekanın alt dallarından Bilgisayarlı Görü (Computer Vision)’ de kullanılan nesne tespit algoritması Yolov5 kullanılmıştır. Google tarafından hizmete sunulan Colab ile bulut bilişim sistemlerinde çalışan GPU’lar kullanılarak nesne tespiti yapılmıştır. Kullanılan GPU’LAR Tesla T4 16GB ve Tesla P100 16 GB dır. Sonuçları hızlı bir şekilde izlemek, model performanslarını değerlendirmek ve görselleştirmenin yanında araştırmacılar için anlık paylaşımda kullanılan Weights ve Biases platformu kullanılmıştır. Ön çalışmamızda yapay zekanın bilgisayarlı görü uygulaması için baret resimlerinin yer aldığı 100 adet veri seti gerekli etiketlemelerinin yapılmasına müteakip, 70 adedi eğitim, 20 adedi doğrulama, 10 adedi test için kullanılmıştır. Doğruluk (precision) %93, ortalama hassasiyet (mAP) %64, duyarlılık (recall) %64 olarak görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, GPU, Bilgisayarlı Görü, İş Sağlığı ve Güvenliği, Yolo. 


Keywords: