BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sezai ŞEN, Melek BAYSAL
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMALARININ ÖNEMİ VE KURUMA MALİYETİ
 
Büyük çaplı kazalar ve hastalıklar sadece işyeri çalışanlarını değil tüm toplumun sağlık ve güvenliğini tehdit etmektedir. İş kazası maliyetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kültürünün oluşumunda önemli rol oynamaktadır. Ülkemizde 2017 yılı iş kazası maliyeti GSYH’nın %0.43 olarak hesaplanmıştır. Çalışma yaşamının düzenleyicisi ve denetleyicisi olan devlet bazen de işveren rolünü üstlenmektedir. İşveren/işveren vekili olarak kamu kurumu idarecilerinin yükümlülüklerini yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, iş kazası ve/veya meslek hastalığı durumlarında idari, hukuki, cezai yaptırımlarla karşılaşmaları olasıdır. Kuruluşun tabi olduğu İSG mevzuatı, işletmenin çalışma koşulları, kaza veya hastalıktan kaynaklanan ek maliyetler, kuruluşlarda İSG yönetim sistemine ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır. Bir kamu kurumu olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimde İSG uygulamaları kapsamında, İSG yönetim sisteminin kurulmasını ve iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yetkili kurum personeli aracılığıyla, ek mali kaynağa ihtiyaç duymadan gerçekleştirmektedir. Araştırmada okul ve kurumların, İSG yönetim sistemi ve periyodik kontrol uygulamaları kapsamında dışarıdan hizmet aldığında ödeyecekleri meblağ ile aynı uygulamaların MEB tarafından yapılması durumunda ortaya çıkan maliyeti karşılaştırılmaktadır. Bu karşılaştırma, sonrasında tazminatla sonuçlanan okul kazası örnekleri ile başka bir mali boyutla ilişkilendirilmektedir. Araştırma sonuçları ve istatistiki veriler, işverenler için ek maliyet olarak görülen İSG harcamalarının önemini ortaya koymaktadır. İSG yönetim sistemini işleten, iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yaptıran işveren, iş kazası, hastalık ve maddi kayıp riskini önemli ölçüde azaltacaktır. Bu kapsamda yapılan çalışmaların mali yönleriyle de ortaya konması, bu süreçte maliyet unsuru olarak görülen İSG uygulamalarının katma değerini ortaya çıkarmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İSG Yönetim Sistemi, Periyodik Kontrol, İş Kazası, Maliyet Analizi 


Keywords: