BİLDİRİ DETAY

Ömer GÜLTEKİN, Can DEMİREL
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TARAFLARINDAN İŞVEREN VE ÇALIŞAN SORUMLULUKLARININ EBEVYN – ÇOCUK BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
 
İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve bu hususta yapılacak çalışmalar konusunda işverenlere büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Yapılacak çalışmaların işverene maliyet doğurduğu kısmen kabul edilip, yapılacak çalışmalarda iş kazalarının önlendiği ve iş kazalarından doğacak maliyetin çok daha fazla olacağı, “önlemek ödemekten ucuzdur” diye bir avuntu ile dile getirilse de, bu yaklaşım tamamen yanlıştır. Bu gibi yaklaşımlar iş sağlığı ve güvenliğinde insan hayatının korunması amacından saptırmaktadır. Bu konuda işverenlerin yapılacak çalışmalara maliyet gözüyle veya kazanım gözüyle değil çalışanlarını korumak olduğu bilincini yerleştirmek gereklidir. Bu noktada işyerlerinde yapılacak tüm düzenlemelerin bu bakış açısıyla yapmaları iş sağlığı ve güvenliğinin gerçek amacına ulaştıracaktır. İki tarafın (işveren-çalışan) sorumlulukların ebevyn-çocuk bakış açısıyla değerlendirilmesi konunun daha net anlaşılmasını sağlayacaktır. Her ebeveynin bakmakla yükümlü oldukları çocukların güvenliğinden sorumlu olduğu kadar işverenlerde çalışanlarından sorumludur. Bunun ile birlikte çalışanlarının ailelerine ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere, hatta vatandaşı olduğu devlete karşı sorumlulukları vardır. Burada nasıl ki bir ebeveyn çocuğunun bulunduğu ortamlarda karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı önlemler alıyorsa ve yine bulunduğu ortam vb durumlar karşısında tehlikeleri bertaraf konusunda tedbirler yenileniyor ise, işvereninde işyerinde çalışanlara karşı bu bakış açısına sahip olması beklenmektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunun 4. maddesinde yer alan işveren yükümlülüklerinin bu açıdan değerlendirilmesi, konunun özümsenmesini sağlayarak, iş sağlığı ve güvenliğinin gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Sorumluluklar, Yükümlülükler, İşveren, Çalışan 


Keywords: