BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Serenay ÇALIŞ, Çağdaş ÇALIŞ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FAALİYETLERİNDE DİJİTALLEŞMENİN GEREKLİLİĞİ
 
Dijitalleşme, artık günümüz çağının anahtar kavramı olarak kabul edilmektedir. Zamanın çok hızlı geçtiğinin hissedilmesi bireylerin günlük hayatlarında her işi en kolay şekilde halledebilmenin yollarını aramaya itmektedir. Banka hesabından para transferi yapmaya, bir belgeye e-devlet üzerinden erişmeye, e-nabız sisteminden laboratuvar sonuçlarına ulaşmaya kadar artık her iş cep telefonları ya da tabletler üzerinden kişilerin bulunduğu herhangi bir yerden erişilebilir hale gelmiştir. Sosyal hayatı bu denli kolaylaştıran dijital uygulamaların faydalarını iş yerlerinde de görmek artık mümkün olmaktadır. Özellikle kurum içi iletişim sistemleri, sorunların anında ilgililere iletilebilmesi gibi iş yerinde bulunan herkesin dahil olduğu platformlar ile süreçler daha kolay yönetilebilir hale gelmiştir. İş yerlerinde sorunların hızlı çözümü ve herkesin sisteme katılımının beklendiği alanlardan biri de iş sağlığı ve güvenliğidir. Herhangi bir olumsuzluk sonucunda yazılı başvuruların sonuçlanmasına kadar geçecek sürede yaşanabilecek kayıplar, telafisi olmayan sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilecektir. Bu nedenle çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlamaya yönelik hazırlanması gereken dokümanların yazılı hale getirilmesinde de dijitalleşmenin faydalı olacağı açıktır. Çalışmanın amacı, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinde dijitalleşmeye ihtiyaç duyup duymadıklarını belirlemek ve dijitalleşmenin yararlarını ortaya koymaktır. Bu amaca yönelik olarak iş güvenliği uzmanlarına ve iş yeri hekimlerine yöneltilen sorulara alınan cevaplar ile dijitalleşmenin gerekliliği ve yararları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı, İş güvenliği, Dijitalleşme 


Keywords: