BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Süleyman ŞİMŞEK, Abdulhamit HACIİSMAİLOĞLU*
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARININ ÖNLENMESİNDEKİ ETKİSİ
 
İş kazaları ve meslek hastalıkları çalışma ortamında yaşanan risklerden en önemlileridir. Bu sebeple iş sağlığı ve iş güvenliği ekonomik, sosyal ve teknik nedenlerle gittikçe önem kazanmakta ve daha çok ilgi çeken bir konu haline gelmektedir. İş kazaları ve meslek hastalıklarının; devlet, işçi ve işveren bakımından pek çok olumsuz etkisinin bulunması ve sorunun çözümünün insani boyut konusunun dikkatli ve titizlikle incelenmesini zorunlu kılmaktadır. İş kazaları ve meslek hastalıklarının ekonomik ve sosyal açıdan etkilerini, işletmeleri sorumlulukları, devleti ve özelikle çalışan kişileri doğrudan etkilemektedir. Ülkemizde her geçen yıl iş kazaları ve meslek hastalıklarının sayıları azımsanmayacak şekilde artmaktadır. Bu kazaların ve meslek hastalıklarının önüne geçebilmek için birçok farklı çalışmalar ve yasal tedbirler alınmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesindeki etkisini bu araştırmanın amacını, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesindeki etkisini tespit ve değerlendirmektir. Bu genel amaç doğrultusunda, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği hakkının korunması, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği eğitimine gereksinim duyulmasının nedenleri, Türkiye’de yıllar itibariyle meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarının sektörlere göre dağılımı ve nedenleri, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile iş kazaları arasındaki ilişkinin boyutları incelenmiştir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda alınacak olan tedbirlerin ve yasal tedbirlerin iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önemli ölçüde azaltılacağı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı, İş Güvenliği, İş Kazası, Meslek Hastalığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 


Keywords: