BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tahsin ÇETİN
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN PANDEMİ SÜRECİNDE DEĞİŞTİRDİĞİMİZ ALIŞKANLIKLAR
 
Çin’de görülen ve tüm Dünyayı esir alan koronavirüs hastalığı nedeniyle gerekli önleme, koruma ve kontrol önlemlerinin alınması bakımından eğitim camiasında da gerekli tedbir çalışmaları fazlasıyla yapılmıştır ve halen yapılmaya da devam etmektedir. Koronavirüsler, tüm solunum sistemine bağlı organlara kalıcı hasarlar ciddi hastalıklar verebildiği gibi ölümcül vakalara neden olan büyük bir virüs ailesidir. Bugün dünyada görülmeye devam eden bir sürü alt varyantları da maalesef tüm alınan tedbir ve önlemlere karşın devam devam etmektedir. Genel virüs bulaşma riskini azaltmak için uygulanması gereken temel enfeksiyonlardan korunma ve kontrol ilkeleri herkes tarafından fazlasıyla öğrenilmiştir. Günümüzde bu koronavirüs hastalığı süreci herkesi olumsuz etkilediği gibi eğitim ve öğrenim gören tüm öğrencileri de fazlasıyla etkilemiştir. Dolayısıyla koronavirüs süreci öğrencilerin hayatında yeni tutum ve davranışlar kazandırmış ve kazandırmaya da devam etmektedir. Bu kapsamda pandemi sürecinde uzaktan eğitim alan öğrencilere bu süreçte karşılaşmış oldukları durumu analiz etmek adına bir anket uygulaması yapılmıştır. Muğla ilinde üniversite öğrencilerinin almış oldukları İş Sağlığı ve Güvenliği dersi ile ilgili tutum ve davranışlarını ölçen ifadeler bulunan ankette öğrenciler basit tesadüfi yöntemle seçilmiştir. Öğrencilerin pandemi sürecinde İş sağlığı ve Güvenliği dersi sonrası genel olarak bu konuda nasıl davrandıkları, neler düşündükleri ve nelere uyarak yaşamak durumunda kaldıklarını belirtmeleri için 3’lü likert ölçeği ile hazırlanmış 35 soru yöneltilmiş olup 286 katılımcı eksiksiz olarak cevap vermiştir. Yapılan araştırma sonucunda katılımcıların pandemi sürecinde çoğu alışkanlığını önceliklerini değiştirdiği gözlemlenmiştir. Bu çalışmayla öğrencilerin aldıkları iş sağlığı ve güvenliği dersinin farkındalık oluşturmak adına herkese faydalı olacağı önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs süreci, Covid, İş Sağlığı ve Güvenliği, Davranış, Tutum. 


Keywords: