BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Duygu KURT, Gülden ÖZGÜNALTAY ERTUĞRUL
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN ENGELLİ ÇALIŞANLAR
 
Engelli çalışanlar sahip oldukları bireye özel durumları nedeniyle daha yüksek düzeyde tehlikeler ve riskler ile karşılaşabilir ve bu nedenle özel politika gerektiren gruplar arasındadır. Çalışma ortamında tehlike ve risklerle karşılaşma olasılıklarını azaltmak veya ortadan kaldırmak için alınması gereken tedbirler sayesinde engelli çalışanlar güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında, daha verimli bir şekilde işlerini yapabilirler. Güvenli ortamda çalışma duygusu, engelli çalışanların kendilerine duydukları güveni ve buna bağlı olarak işe odaklanma oranlarını artırabilir. İşyeri ortamında engeli farklı çalışanlar olabildiğinden, bir engelliye göre herhangi bir tehlike onun için risk oluştururken diğer bir engelli için o tehlike risk oluşturmayabilir. Bu yüzden bütün tehlike ve riskler her bir engelli çeşidi için bireysel olarak belirlenip özel kontrol tedbirleri alınmalıdır. Engelli çalışanların her biri için tedbirlere ek olarak işyeri organizasyonu da önem taşımaktadır. İşyerinde karşılaşılabilecek tehlikeler ve riskler işyerinin düzenli olmamasından da kaynaklanabilmektedir. Bu nedenle, engelli çalışanların özel durumları dikkate alınarak kolay erişimli, kolay hareket edilebilecek ve kolay anlaşılır tehlike ve risk bilgilendirmesi ile donatılmış bir şekilde işyeri düzenlemesi yapılmalıdır. Son olarak da iş donanımlarının engelli çalışanlara uygun tasarlanması ve gerek donanımı kullanma konusunda gerekse de iş donanımı ile karşılaşabileceği tehlike ve riskler konusunda engelli çalışanlara anlaşılır bir şekilde bilgi verilmesi olumsuz olayların gerçekleşme olasılığını azaltabilir. İş donanımlarının tasarımında imalatçı, her bir engellinin özel durumunu bilmeli ve ona göre donanım tasarımı yapmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Engelli, tehlike, risk, tedbir, iş güvenliği 


Keywords: