BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Orkun DALYAN, Hatice DALYAN
İŞ KAZASI RAPORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ
 
İşyerlerinde uygulanan iş güvenliği uygulamaları, iş güvenliği yönetim sistemi çatısı altında yürütülmesi güvenli ortamın sağlanması açısından önemlidir. İş güvenliği yönetim sistemlerinin sistemli yürütülebilmesi için her türlü kaza-olay durumlarının raporlanması önemli bir süreçtir. Kaza-olay arasındaki ilişki için literatürde birçok çalışma yapılmıştır. Araştırmalar sonucunda benzer gruplarda olmak üzere yaşanan olaylar, yaralanmalı kazalar, uzuv kayıplı ya da ölümlü kazaların habercisi niteliğindedir. Raporlama sisteminde kaza-olay durumlarının sınıflandırılarak raporlanması, istatistik verilerinin daha kolay anlaşılmasını sağlamaktadır. Veriler, işyerindeki çalışanların sağlık risklerini anlamak ve değerlendirmek için gerekli bir araç olarak görülmelidir [1]. Hem uluslararası hem de ulusal düzeyde birçok sınıflandırma sistemi mevcut olup, sınıflandırma sonucu oluşturulacak kaza-olay araştırma raporu tüm ayrıntıları içermelidir. Elde edilen veriler ile kök-neden çalışmaları yapılarak kaza-olaya neden olan asıl sorun tespit edilmelidir. Tespit edilen kök-nedenleri ortadan kaldıracak düzeltici-önleyici faaliyetler saptanıp, aksiyonun alınması da takip edilerek raporlanmalıdır. İş kazaları, meslek hastalık ve işyerindeki tüm olayların raporlanması işverenin görevleri arasındadır [5]. Amacına uygun oluşturulan kaza-olay raporları, istatistik veri oluşturulmasında dolayısıyla daha sonra yaşanabilecek benzer kaza-olayları engelleyecek sistemlerin geliştirilmesinde önemli rolü bulunmaktadır. Kaza-olay oluşumundan raporlanmasına, sınıflandırma sistemlerinden istatistik verilerinin hazırlanmasına, kök-neden çalışmalarından alınması gereken aksiyonlara kadar tüm süreci kapsayan detaylı bir kaza-olay prosedürü oluşturulması yine işverenin yasal sorumluluğundadır [10]. Prosedür işleyişi hakkında tüm çalışanlara eğitim verilerek yaşanan kaza-olayların bildirilmesi konusunda çalışanlar teşvik edilmelidir. Bu çalışmanın konusu olan kaza-olay durumlarının ulusal-uluslararası raporlama sistemleri irdelenerek ihtiyaçları karşılayabilecek kaza-olay raporunu belirtmektir. Bu çalışmanın amacı kuruluşlara kaza-olay raporlama sistemleri hakkında katkıda bulunup farkındalık oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, İş Kazası, Kaza Raporlama Sistemi 


Keywords: