BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Atilla DURMUŞ, Bahri GÜR
İNSAN KAYNAKLI AFETLERE KARŞI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALGISI
 
İnsanların can, ırz ve mal güvenliğini her türlü saldırıdan korumak ve huzur ortamında kişilerin yaşamasını sürdürmek amacıyla, güvenlik hizmetleri verilirken fiziksel ve psikososyal pek çok risk unsuru ile karşılaşılmaktadır. Özel güvenlik görevlileri vazifelerini ifa ederken fiziksel saldırı, silahlı saldırı, toplumsal eylem, bombalı saldırı, terör eylemi, bıçaklı yaralama, sabotaj eylemi, endüstriyel kaza, ulaşım kazası ve iş kazası gibi pek çok insan kaynaklı afetler ile karşılaşabilmektedir. İnsan kaynaklı afet durumunda, özel güvenlik görevlilerinin kendilerini, çalışma arkadaşlarını ve korumakla yükümlü olduğu diğer kişileri; her türlü fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal risk etmenlerinden uzak tutmak amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği bağlamında bir takım önlemler alması gerekmektedir. Bu çalışmada insan kaynaklı afetlere karşı özel güvenlik görevlilerinin iş sağlığı ve güvenliği bilinç düzeyi incelenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda, insan kaynaklı afetlere karşı, özel güvenlik görevlilerinde iş sağlığı ve güvenliği algısı ile cinsiyet, eğitim düzeyi, pozisyon değişkenleri arasında anlamlı farklılık görülmezken; yaş, mesleki tecrübe ve gelir düzeyi değişkenleri ile bilinç düzeyi arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Özel güvenlik personelinin insan kaynaklı afetlere karşı iş sağlığı ve güvenliği bilinç düzeyi ile afetlere karşı standartlaşmış hareket tarzlarını bilme, hizmet içi eğitimlere katılma, ilk yardım konusunda yeterlilik ve acil durum prosedürlerine hâkimiyet değişenleri arasında pozitif yönde ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği Algısı, İnsan Kaynaklı Afet, Özel Güvenlik 


Keywords: