BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Suat DOĞAN
İÇME SUYU ARITMA TESİSLERININ İŞ GÜVENLIĞI AÇISINDAN RISK DEĞERLENDIRMESI: ÇANAKKALE İLINDE BIR UYGULAMA
 
Günümüzde insanların en temel ihtiyacı sudur. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte doğada içilemez haldeki tatlı su kaynakları, birtakım işlemlerden geçirilerek (klorlama, havalandırma, koagulatör dozlama, filtrasyon) içilebilir hale getirilebilmektedir. Bu süreç bir üretim sürecine benzemektedir. Her aşamada elektrik kullanımı söz konusudur. Tesis binası da yapısı itibariyle çalışanlar için farklı riskler oluşturabilmektedir. Bu nedenle sürecin içinde iş güvenliği sağlanmalıdır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleyebilmek için alınması gereken tedbirleri, yapılması gereken uygulamaları, verilmesi gereken eğitimleri kapsar.[1] İçme suyu arıtma tesisleri bir üretim süreci olduğundan farklı üretim süreçlerinde bulunabilen bütün risk etmenlerini içinde barındırmaktadır. Bu nedenle arıtma süreci içerisinde işçi sağılığı ve iş güvenliği sağlanmalı, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyici tedbirler alınmalıdır. Bir içme suyu arıtma tesisinde temel riskleri oluşturan etmenlerin başında yüksek voltajlı elektrik gelmektedir. Bu elektrik, su pompalarını çalıştırmak için kullanılır. Farklı durumlar sebebiyle yüksek voltajlı elektrikle temas edilmesi, çalışanda ağır yaralanma hatta ölüme kadar gidebilen bir sürecin başlangıcı olabilir. Bu nedenle yüksek voltajlı elektrikten, çalışanları ve arıtma tesisini kontrole gelen kontrolörleri korumak için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Diğer bir temel risk ise suyun kendisidir. Tez çalışmamızı sürdüreceğimiz arıtma tesisinde saatte 130 metreküp su arıtılmaktadır. Tesis içinde muhtemel bir boru patlaması (Basınçtan veya öngörülemeyen bir sebepten ötürü) sonucu tesisin dakikalar içinde sular altında kalması muhtemeldir. Bu durumda o anda tesiste çalışan işçilerin iş kazası geçirme olasılığı çok yüksektir. Temel risklerden bir diğeri de arıtma süreci içinde kullanılan kimyasallardır. Çalışma yapacağımız arıtma tesisinde dezenfeksiyon için sıvı klor, kuagülasyon için ise alüminyum sülfat kullanılmaktadır. Bu kimyasalların kullanımı veya hazırlanması esnasında maruz kalma (hava yoluyla soluma veya sıçrama ile cilde temas) söz konusu olabilmektedir. Tez çalışmamız, bu riskleri ortadan kaldırmaya veya risklerin etkisini en aza indirmeye yönelik olacaktır.

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, Risk Analizi, İçme Suyu,Arıtma Tesisi 


Keywords: