BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Erdol DEDE
HAVACILIKTA YER HİZMETLERİNDE İSG
 
Gelişen ve değişen global dünyada hız konfor zaman önem kazanmıştır. Bu paralelde havacılık da hızlı bir gelişme sağlamıştır .Her yıl küresel ölçekte ekonomik ve iş gücü olarak büyük bir gelişme sağlayan havacılık sektöründe oluşan, oluşabilecek iş kazaları , meslek hastalıkları vb. gibi işin yapılması esnasında çalışana meydana getirebileceği hasarları tespit etme ve azaltıcı engelleyici önlemler almada yapılabilecekler incelenmiştir. Havalimanları son zamanlarda yolcu sayısı ve buna paralel olarak uçuş sayısı olarak yoğun iş yükü gerektiren çalışma alanlarından olmuştur. Bu uçuşların hazırlanması planlanması esnasında birçok farklı birim ve bu birimler içinde birçok personel hizmet vermektedir. Havacılıkta bu birimler arasında en önemli noktada olan bir kesimde yer hizmetleridir. Uçak park halindeyken yolcuların uçağa transferi çanta ve valizlerinin transferi ,yakıt alım işlemleri, ikram malzemelerinin yüklenmesi, temizlik vb. birçok işlem yapılmaktadır. Bu yapılan işlerin hepsi yer hizmetleri adı verilmektedir. Uçuş yoğunluğu işin zamanında yetiştirilmesi uçuş saatinin planlı olması gibi etkenler nedeniyle de personeller belli bir zaman dilimi içerisinde en kaliteli hizmeti vermek için çaba sarf etmektedir .Bu sebeplerin hepsi toplandığında iş kazaları meydana getirecek birçok oluşum bir araya gelmiş olup iş kazası veya meslek hastalığı yaşanma olasılığını oldukça artmaktadır. Bazen ölümcül sonuçlar dahi ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle bu sonuçların en aza indirmek veya mümkünse tamamen ortadan kaldırmak için havacılıkta yer hizmetlerin de İSG’ nin

Anahtar Kelimeler: İsg, Havacılık, Yer Hizmetleri 


Keywords: