BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sertaç ZÖHRA
HASTANE AMELİYATHANELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
 
İş sağlığı ve güvenliğinin yakın zamanlarda giderek daha önemli hale gelmesine rağmen, yeterli özen gösterilmemektedir. Çalışanları çalışmayı sürdürdükleri yerdeki risklerden ve risklerin sonucu olarak ortaya çıkabilecek tehlikelerden korunmak, bunun yanında risklerin neden olabileceği hasarı en aza indirmek için uyulması gereken birkaç kural vardır. Çalışanların değerli olduğunu göstermek için çalışmakta olan bireylerin fiziki yönden ve zihinsel yönden güvende olacakları ortamı sağlamak önemlidir. Sağlık ve güvenliğin önemli olduğu hissi, motivasyonlarını, iş memnuniyetini ve iş verimliliğini arttırmaktadır.Bu çalışmada ameliyathane personellerinin iş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden riskler ele alınmış, Avrupa ve Türkiye'nin ameliyathane uygulamaları, tehlikeleri, iş kazaları, meslek hastalıkları çalışmalarına ve alınan önlemlere odaklanan risklerin çalışanları üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışanlar, çalışma alanlarından kaynaklanan birçok fiziki, kimyasal, biyolojik, psikosoyal ve ergonomik riske maruz kalmaktadır. Bu tehditlerin sonucu olarak da çeşitli iş kazaları ve meslek hastalıkları meydana gelmektedir. Ameliyathane çalışanlarının karşılaştığı riskleri ve tehlikeleri ortadan kaldırmak ve önlemek, hiç şüphesiz hasta sağlığını ve verilen hizmetlerin kalitesini etkileyecektir. İş kazaları ve meslek hastalıkları çok fazla zamana, malzemeye ve insan gücün kaybına neden olup, büyük ekonomik zarara yol açabilir. Sonuç olarak, ülkemizde iş kanunu hükümleriyle işyerinde sağlık ve güvenlik alanında gelişmeler sağlanmış, ancak sağlık kurumlarının hükümleri etkili ve yeterli olmamıştır. Çalışma, ameliyathane personelinin birçok riske maruz kaldığını ve bu risklerin işle ilgili kazalara ve çeşitli meslek hastalıklarına yol açtığını göstermektedir

Anahtar Kelimeler: Ameliyathane, Hasta Güvenliği, Çalışan Güvenliği 


Keywords: