BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aylin SİPAHİOĞLU, Bülent DİK
ERGONOMİ KÖKENLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ
 
Çalışma hayatımızda büyük öneme sahip iş sağlığı ve güvenliği kavramı bir çok noktada ergonomi disiplini ile kesişmektedir. Fakat buna rağmen, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının nedenleri incelendiğinde, genelde ergonomik risk etmenlerinin ihmal edildiği gözlemlenmektedir. Bu kapsamda; yıllara göre T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun iş kazası ve meslek hastalıkları istatistiklerinde ergonomik risklerden kaynaklı olabilecek veriler incelenmiştir. Özellikle kazaya sebebiyet veren olaylarda; fiziki baskı olmadan yapılan beden hareketleri ile fiziki baskı altında yapılan beden hareketleri; kaza öncesinde yürütülen faaliyet bazında ise elle taşıma, nesnelerin kullanımı gibi başlıklar değerlendirilmiştir. Meslek hastalıklarında ise M grubu- Kas İskelet Sistemi ve Bağ Dokusu Hastalıkları incelenmiştir. Yıllara göre elde edilen bu veriler, uluslararası ölçekteki istatistiki verilerle karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak; ergonomik risklerin, iş kazası ve meslek hastalıklarında ne kadar geniş bir yer tuttuğu anlaşılmıştır. Yapılan bu çalışma ile; iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında farkındalık yaratmak amaçlanmış olup, iş kazası ve meslek hastalıklarının azaltılmasında ergonomik risk etmenlerinin daha fazla irdelenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, İş Kazası, Risk, Meslek Hastalığı 


Keywords: