BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İsmail AKŞİT, Mehmet Hakkı ALMA
ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA İŞ GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Gelişen teknolojiyle birlikte insanoğlunun İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun (İSGK) yürürlüğe girmesi neticesinde iş sahasında kayda değer farkındalıklar meydana gelmiştir. Meydana gelen farkındalığın günümüzde gelişen teknolojiye ayak uydurması için elektrikli araçlar için de benzer bir çalışmanın yapılması bu çalışma kapsamında amaç edinilmiştir. Elektrikli araçların her aşamasının değerlendirilmesi için tüm hususların ele alındığı bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde tespiti yapılabilen fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal risklere vurgu yapılmıştır. Ancak ulusal düzeyde ele alındığında elektrikli araçlarda iş güvenliği hususunun çok büyük bir önem arz ettiği ve gerekli önemi görmediği söylenebilir. Mevzuat kapsamında yapılan araştırmada elektrikli araçların üretiminden kullanım sürecine, kullanım sürecinden geri dönüşümüne kadar ki süreci içeren uygun bir mevzuatın olmadığı sonucuna varılmıştır. Kanun koyucu tarafından analitik ve bütüncül bir mevzuatın üretim sürecine kazandırılmasına değinilmiştir. Bu çalışmada elektrikli araçların risk unsurları incelenerek hızla gelişen teknoloji sürecine ilişkin iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının bulunduğu uygun bir mevzuatın çıkarılması ve bu uygulamaların yerine getirilmemesi durumunda üretim bandından indirilmemesi gerektiği önerisinde bulunulmuştur. Bu ve benzeri çalışmalar çerçevesinde yapılan önerilerin başta kanun koyucu olmak üzere tüm paydaşlarca takip edilmesi gerekmektedir. Yapılması gereken takip neticesinde iş güvenliği kapsamındaki eksiklikler veya hata oranları minimize edilebilir. Elektrikli araçlarda etkin bir iş güvenliği uygulaması patlama, yanma, ısınma, titreme gibi birçok risk faktörünü minimize edeceği unutulmamalıdır. Bu çalışma ileride yapılması düşünülen benzer çalışmalara katkı sunacağı ve elektrikli araçlarda iş güvenliğinin uygulanmasına rehberlik edebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Elektrikli Araç, Fosil Yakıtlar, Yangın, Riskler, Enerji Depolama. 


Keywords: