BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İsmail AKŞİT, Mehmet Hakkı ALMA
ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA İŞ GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Gelişen teknolojiyle birlikte insanoğlunun İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun (İSGK) yürürlüğe girmesi neticesinde iş sahasında kayda değer farkındalıklar meydana gelmiştir. Meydana gelen farkındalığın günümüzde gelişen teknolojiye ayak uydurması için elektrikli araçlar için de benzer bir çalışmanın yapılması amaç edinilmiştir. Enerji depolama yöntemi sürecinin de ele alındığı bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde tespiti yapılabilen fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal risklere vurgu yapılmıştır. Mevzuat kapsamında yapılan araştırmada elektrikli araçların üretiminden kullanım sürecine, kullanım sürecinden geri dönüşümüne kadarki süreci içeren uygun bir mevzuatın olmadığı sonucuna varılmıştır. Kanun koyucu tarafından analitik ve bütüncül bir mevzuatın üretim sürecine kazandırılmasına değinilmiştir. Bu çalışmada elektrikli araçların risk unsurları incelenerek hızla gelişen teknoloji sürecine ilişkin iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının bulunduğu uygun bir mevzuatın çıkarılması önerisinde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Elektrikli Araç, Fosil Yakıtlar, Yangın, Riskler, Enerji Depolama 


Keywords: