BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ebru ÖZEN BEKAR
COVID 19 PANDEMİSİNİN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEKİ PSİKO-SOSYAL ETKİLERİ
 
Covid 19 Pandemisi, dünya çapında hızla yayılan, sağlık sistemlerini sarsan, öngörülemeyen bir krizdir. Kriz durumları sağlık çalışanlarının insanlığa hizmet etme gibi nedenlerle olumlu, hastalık/ölüm sürecine tanıklık etme gibi durumlar nedeniyle olumsuz etkilenmelerine yol açabilmektedir. Pandemi sürecinde sağlık çalışanları ağır çalışma koşulları, yeterince dinlenme ve uyku fırsatının olmaması, kişisel koruyucu ekipman veya eğitim eksikliği gibi benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kalmalarına rağmen azimle çalışarak olağan üstü işler başardılar. Ancak, birçoğu bu süreçte COVID-19 nedeniyle enfekte oldu, hastalandı veya öldü. Covid-19 pandemisinde tüm dünyada en az 115 bin sağlık çalışanı hayatını kaybetti (WHO,2021). Sağlık çalışanları ayrıca bu süreçte yaşamlarını etkileyen birçok psiko-sosyal sorunla baş etmek zorunda kaldılar. En fazla yaşadıkları duygular enfeksiyon korkusu ve ailesine enfeksiyon bulaştırma korkusu, kaygı, ölüm korkusu, yetersizlik ve güvensizlik duyguları olarak belirlenmiştir. Bu yaşananlar sonucunda yüksek stres seviyesi, depresyon, tükenmişlik, travma sonrası stres bozukluğu sağlık çalışanları arasında yaygın olarak görülmüştür. Özellikle çalışma saatlerinin ve gece nöbetlerinin artması ve yorgunluk ile kaygı, depresyon, stres, tükenmişlik düzeylerini artırdığı belirlenmiştir. Ayrıca kadın çalışanların iş-aile bağlamında daha fazla güçlük yaşadığı ifade edilmektedir. Bu sorunların uzun vadeli psikolojik etkileri olabileceğine dair literatürde bir fikir birliği vardır. Bu hastalığın ilk tanımlandığı Wuhan şehrinde sağlık çalışanlarının %17.5'i psikoterapi danışmanlık hizmetlerine katılmıştır. Bulgularımız, pandeminin sağlık çalışanları üzerinde psiko-sosyal olarak olumsuz etkileri olduğunu göstermektedir. Tüm sağlık kurumlarında bu sorunları azaltmak için müdahale stratejilerine ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Covid 19, Pandemi, Sağlık çalışanları, Psiko-sosyal etki 


Keywords: