BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hasan SELİM, Beyza BERTAN
ÇALIŞMA ORTAMLARINA YÖNELİK RİSKLERİN KAPSAMLI VE SİSTEMATİK YÖNETİMİ ÜZERİNE ÖRNEK ÇALIŞMA
 
Çalışanların günlük olarak vakitlerinin en büyük kısmını geçirmiş oldukları işyerlerinde maruz kalabilecekleri tehlikeler ve riskler, günümüzde artan teknoloji ve farklı iş kollarındaki sanayileşme ile birlikte çeşitlenmiş durumdadır. Her sektörün kendine özgü riskleri olmakla birlikte, tüm sektörlerde ortak bir sınıflama yapıldığında fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve mekanik riskler adı altında sayabileceğimiz çok çeşitli riskler bulunmaktadır. Çalışma ortamlarına yönelik tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin doğuracağı risklerin analizi ve bu riskler ile mücadele süreci çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından son derece önem arz eden konulardan biridir. Bu bakımdan işyerlerinde öncelikle çalışanların sağlığı ve güvenliğini olumsuz açıdan etkileyen koşulların tanımlanması, gözlemlenmesi ve çalışma ortamlarının analizi gereklidir. Aynı zamanda analiz edilen bu risklerin olumsuz çıktılarından kurtulmak için de, bu risklerin çalışma ortamlarında kontrol altına alınması ve risk yönetiminin etkili bir şekilde yürütülmesi şarttır. Bu nedenle risk analizi ve risk yönetimi birbiriyle etkileşimde olan iki önemli ve ayrılmaz süreçlerdir. Riskleri yönetebilmek için önce onları doğru bir şekilde analiz etmek ve zamanla geçirdikleri değişimi takip etmek gereklidir. Risk analizi aşamasındaki bir değişiklik, yönetim sürecini doğrudan etkileyeceği için bu çalışmada örnek bir risk analizi üzerinden etkili risk yönetim sürecine geçişin nasıl olabileceği tartışılmaktadır. Elde edilen bulgular, analiz ve yönetim basamaklarını birlikte görebileceğimiz bir yöntem geliştirme yolunda yol gösterici olacaktır.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk Analizi, Risk Yönetimi, Çalışma Ortamı 


Keywords: