BİLDİRİ DETAY

Orkun DALYAN, Mehmet PİŞKİN
ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN PLANLANMASINDA YILLIK EĞİTİM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Eğitim okul öncesi, okul dönemi ve iş yaşamını da kapsayacak şekilde hayatımızın her noktasında yer almaktadır. Eğitimin temel prensini ise öğrenim sağlamaktır. Öğrenimin yaş ile orantılı olduğu da bir gerçektir. Bunun içindir ki çalışanlara verilmesi gereken eğitimler yetişkin eğitimi kapsamında değerlendirilir. M.Ö. 551-479 yılları arasında yaşamış ünlü düşünür Konfüçyus ‘’Duyduğumu unuturum, gördüğümü hatırlarım, yaptığımı anlarım‘’ ifadeleri yetişkinlerin öğrenme yöntemleri için önemli bir açıklamadır. Yine 1960’lı yıllarda Edgar Dale kişilerin yaptıkları şeyleri, “duymaya”, “okumaya” veya “görmeye” karşı daha iyi algıladıkları teorisini oluşturmuştur. İş Güvenliğinin en temel amacı çalışanların sağlıklı ve güvenli şekilde evlerine ulaşabilmesidir. İş yerinde alınan veya alınacak olan en geçerli önlem çalışanların tehlike bilincine ulaşabilmesidir. Çalışanların tehlikeleri tanımlaması, alınması gereken önlemleri sahada uygulayabilmesi için belirlenen konularda uzman kişiler tarafından eğitim almalıdırlar. Yıllık plan, öğretilecek temel konuları ve her konu için kullanılacak ortalama süreyi içeren bir ana taslaktır (1). Eğitim verilecek kişilere bir yılda kazandırılacak davranışlarla içerik boyutunun bir matris üzerinde gösterilmesidir (2). 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 24/05/2018 tarihli 30430 sayılı Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin üçüncü bölümü olan Eğitim Programlarının Düzenlenmesi ve Dördüncü Bölümü olan Eğitimin verilmesi ve belgelendirilmesi ve ayrıca aynı yönetmelikte bulunan Ek-1 deki Eğitim Konuları Tablosu ve Ek-2’ deki Temel Eğitim Belgesi gibi içerikleri ile detaylı olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmanın amacı çalışanlara verilmesi gereken iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin planlanması hususunda yıllık eğitim plan türlerini inceleyip karşılaştırmak ve daha etkin ve uygulanabilir olanın tespitinde uzmanlara rehberlik edip farkındalık oluşturmaktır.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Yetişkin Eğitimi, Yıllık Eğitim Planı 


Keywords: