BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ertan GÜNDOĞDU, Ümran ŞENGÜL
BÜRO İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ
 
Bu çalışmada, İstanbul ilinde sigortacılık faaliyeti yürüten bir büro işyerinde daha önce L Tipi Matris yöntemiyle yapılmış olan risk değerlendirmesi Finne-Kinney yöntemiyle ele alınmış, elde edilen risk seviyeleri tablo ve grafiklerle karşılaştırılmıştır. İşyerinde 29 kategori altında toplanan 331 adet tehlike kaynağı bulunmaktadır. Bu tehlikelerin oluşturduğu risklere ait olasılık, frekans ve şiddet parametreleri belirlenerek, risk skorları hesaplanmış ve risk seviyeleri belirlenmiştir. Ülkemizde 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı kanunda, işverenin yükümlülüğü olarak risk değerlendirme çalışması yapması veya yaptırılması zorunlu hale getirilmiştir. Kanunda sözü edilen işveren, sadece belirli bir faaliyet yürütülen işyerlerinin işvereni değil, faaliyet alanına bakılmaksızın bütün işyerlerinin işverenleridir. Böylece bütün işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği bağlamında risk değerlendirmesi zorunlu tutulmuştur. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ne göre büro, sigorta ve bankacılık gibi hizmetleri veren işyerleri, tehlike sınıfına göre “Az Tehlikeli” iş yeri olarak kabul edilmektedir; ancak büro işyerleri her ne kadar “Az Tehlikeli” sınıfta yer alsa da ergonomik olmayan çalışma koşullarından kaynaklı kas-iskelet sistemi hastalıkları ve görme problemleri gibi hastalıklara çalışanların ileri yaşlarında sıklıkla rastlanmaktadır. Özellikle büyük işyerlerinde bürolara özgü hastalıklara ek olarak; asansör arızası kaynaklı kazalar, kayma ve düşme ile çalışanların elektrik akımına kapılması gibi riskler de sayıca az olsa da sonuçları bakımından çok tehlikeli işyerlerinde olduğu gibi yaralanmalara ve hatta ölümlere sebep olabilmektedir. Bu bakımdan büro işyerlerinde de tıpkı diğer işyerlerinde olduğu gibi risk değerlendirme çalışmalarının hassasiyetle yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk Değerlendirmesi, Büro İşyeri, Finne-Kinney, L Tipi Matris 


Keywords: