BİLDİRİ DETAY

Bayram ÇETİN, Nur ŞEN
BİYOLOJİK RİSK ETMENİ OLARAK BRUSELLOZİSİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Brusellozis, Brucella sp. tarafından oluşturan zoonoz hastalıkların en tehlikeli ve en yaygın olanlarından birisidir. Hayvanlarda gözlemlenen belirtiler, yavru atma ve kısırlık iken, insanlarda bunların yanı sıra titreme, ateş, kas ve eklem ağrıları ile başlayan daha sonra bütün vücudu etkileyen bir enfeksiyon şeklinde görülmektedir. Biyolojik Risk Etmenleri Yönetmeliği’nde Brucella sp. Grup 3 biyolojik etkenler arasında yer almaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde daha sık gözlemlenen hastalık, Türkiye’de de iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen mikrobiyolojik risk etmenlerinin başında gelmektedir. Brusellozis insanlara kontamine olmuş gıdaların tüketilmesi, enfekte annenin sütü, enfeksiyon bulaşmış hayvanların idrarı, genital salgısı veya düşük yapan hayvanların atıkları, konjuktivaya temas ve inhalasyon yoluyla bulaşmaktadır. Özellikle laboratuvar çalışanları, veteriner hekimler, yardımcı teknisyenler, çiftçiler, hayvanları bakan kişiler, çobanlar, mezbaha çalışanları, et ve et ürünleri işleyen fabrikalarda çalışan kişilerde Brusella sp. meslek hastalığına yol açmaktadır. Belirtilen meslek gruplarında gözlemlenen bu hastalık iş gücü kaybı, takip ve tedavi sorunları, ekonomik kayıplar ve hayvancılık sektöründe olumsuzluklara neden olmaktadır. Hayvanlar açısından oldukça yaygın olan bu hastalık çeşitli önlemler alınarak engellenebilmektedir. Hastalığın önlenmesi için hayvanların düzenli olarak aşıları yapılmalı ve kontrol edilmeli, hastalık bulaşmış hayvan ile temas engellenmeli, çiğ süt kullanılarak peynir ve tereyağı gibi süt ürünleri yapılması ve tüketilmesi engellenmeli, hastalığın eradikasyonu üzerine çalışılmalı ve halk hastalık hakkında bilgilendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Brusellozis, Brucella ve Türleri, Biyolojik risk etmeni, İş Sağlığı ve Güvenliği 


Keywords: