BİLDİRİ DETAY

Merve AYGÜN, Ruveyda AKSOY, Alperen DOĞAN, Gülden ÖZGÜNLTAY ERTUĞRUL
BİTKİ KORUMA MAKİNALARINDA YAŞANAN KAZALARIN NEDENLERİ VE AZALTILMASI YÖNÜNDEKİ GELİŞMELER
 
Tarımsal faaliyetler sırasında kullanılan tarım makineleri, yaşanan kazaların başında gelmektedir. İkinci sırada yüksek riskli olarak değerlendirilen bitki koruma makinaları gelmektedir.Ortaya çıkan kazalar sadece makinalar çalışırken değil, makinaların tamirini, bakımını, temizlemesini yaparken de meydana gelmektedir. Kaza geçirenlerin nedenlerine baktığımızda çoğu cinsiyete ve yaşa bağlıdır. Tarımda çalışanların tarım alet-makinelerini güvenli kullanımı konusunda mesleki beceri ve eğitim durumları göz önüne alındığı zaman büyük çoğunluğunun genel olarak, tarım alet-makinelerinin kullanımı konusunda eğitim düzeylerinin yetersiz olduğu ve bu konuda en iyi durumda olanların, tarım makineleri operatörleri ve genç çiftçilerin olduğu görülmüştür. Bu durum, operatörlerin konu ile ilgili eğitimlere katılmalarının zorunlu olması ve sertifikaya sahip olmaları ile açıklanabilir. Dünyada çiftçi sağlığı ve güvenliği konusundaki çalışmalar son yıllarda giderek artmaya başlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre kimyasal kaynaklı en önemli halk sağlığı sorunlarından birisi de yüksek derecede tehlikeli pestisitlerdir. Özellikle kişisel koruyucu donanımların kullanılmaması, ilaçların güvenli olmayan koşullarda saklanmaları, kolay erişilmeleri ve suya, toprağa ve havaya karışabilmeleri önemli bir küresel halk sağlığı sorunudur. Ayrıca bu grupta son yıllarda solunum yolu hastalıkları ile ilişkili çalışmaların sayısı artmaya başlamıştır. Yapılan çalışmalarda özellikle tarım iş kollarına göre farklılıklar gösterse de genel olarak çiftçilerin sağlık risklerinin farkında olmalarına rağmen kişisel koruyucu donanımları kullanmadıkları, çalışma ortamlarında mevcut biyolojik, fiziksel ve kimyasal risk faktörlerinden kaynaklanan çeşitli sağlık sorunlarıyla karşılaştıkları bildirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bitki Koruma Makinaları, İş Güvenliği, Kaza 


Keywords: