BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Rahmi KOCAMAN, Oktay ŞAHBAZ, Birsen KOCAMAN
BİR YERALTI KÖMÜR İŞLETMESİNDEKİ RİSKLERİN FINE-KINNEY YÖNTEMİ KULLANILARAK ANALİZİ
 
Madencilik, işyerleri tehlike sınıfları içerisinde çok tehlikeli grupta yer alan bir faaliyet türüdür. Yüksek oranda riskin bulunduğu sektörlerden biri de madencilik sektörü ve özellikle de kömür madenciliğidir. Ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayan madencilik sektörü, son beş yıllık SGK verilerine göre iş kazası geçiren sigortalı sayılarına bakıldığında ilk dört sektör arasında, iş kazası kaynaklı ölüm sayılarına bakıldığında ikinci sırada yer almaktadır. Özellikle yeraltı kömür işletmeleri en fazla kazanının yaşandığı çalışma alanıdır. Yer altı kömür ocaklarında risklerin proaktif bir şekilde önlenmesi için yapılması gereken çalışmalardan biri ve belki de en önemlisi risk değerlendirmedir. Günümüzde yüzlerce farklı risk değerlendirme yöntemi çeşitli sektörlerde uygulanmakta olup bunlardan biri de Fine-Kinney Risk Analizi Metodudur. Bu çalışmada, bir yeraltı kömür ocağında Fine-Kinney Metodu kullanılarak risk değerlendirmesi yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde hangi risklerin öncelikle bertaraf edilmesine ve kaynakların öncelikli olarak nereye aktarılması gerektiğine karar verilmiştir. En yüksek risklerden bazıları; grizu patlaması, kömür tozu patlaması, yangın, ani basınç değişiminden dolayı ince kömür tozunun galeriyi doldurma olasılığı, göçük meydana gelmesi ve taş toz patlaması olarak belirlenmiştir. Alınması gereken önlemler ise; arına dört yönlü kontrol sondajları yapılması, gaz sensörlerinin aktif olması, uyarıcı sesli ve alarmlı sistemler, erken uyarı sistemleri otomatik sistemlerin montajı, taş tozu barajları, su barajları iyi bir havalandırma, KKD kullanımı, OFK maskeleri bulundurmaları olabilir.

Anahtar Kelimeler: : Fine Kinney Metodu, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kömür Ocağı, Risk Analizi Yöntemleri. 


Keywords: