BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özkan AYVAZ, Bedia ÖZYILDIRIM, Halim İŞSEVER, Gözde ÖZTAN, Sevda ÖZEL, Muhammed ATAK
BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN REBA VE RULA YÖNTEMLERİYLE ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ
 
Sağlık sektöründe yapılmış olan bu çalışmada amacımız, hemşirelerin çalışma duruşlarının ergonomik risklerini sadece anket uygulaması ile değil ilaveten mühendislik alanlarında kullanılan risk değerlendirme yöntemlerinden REBA ve RULA analizlerinden de faydalanılarak yapmaktır. Böylece özgün, ölçülebilen, daha güvenilir, genellenebilir ve en önemlisi de düzeltici faaliyetlere imkan veren sonuçlara ulaşılmış oldu. Bu çalışma kesitsel bir çalışmadır. İlk olarak 384 hemşire anket yöntemi ile değerlendirilmiş ve kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının hangi oranlarda olduğu belirlenmiştir. Ardından servis, ameliyathane, acil servis, poliklinik, yoğun bakım, idari iş, laboratuvar ve girişimsel işlem bölümlerinde (lokasyon) çalışan hemşirelerin postür analizleri REBA ve RULA yöntemleriyle değerlendirilmiş ve bu bölümlerin ortalama risk skorları bulunmuştur. Anket formunda hemşirelerin %93'ü son bir yıl içinde kas-iskelet sisteminin en az bir bölümünde şikayetleri olduğunu belirtti. Hastane ağırlıklı ortalama puanı REBA 6.85 ve RULA 6.17 idi. REBA ve RULA ölçümleri değerlendirildiğinde hemşirelerin çalıştığı bölümlerdeki riskin genel olarak "Orta Risk" düzeyinde olduğu belirlendi. Anket yanıtlarındaki kas-iskelet sistemi şikayetlerinin oranları, orta düzeyde hesaplanmış REBA ve RULA risk puanlarından daha yüksek bulundu. Fakat REBA ve RULA puanları da bize bazı ergonomik değişikliklerin ve düzenlemelerin yapılması gerektiğini gösteriyor. Bu açıdan Hemşirelerin çalışma duruşlarının ergonomik risklerinin kantitatif risk analiz yöntemleri ile belirlenmesi önemlidir. Fiziksel sağlığı iyi olan hemşireler, sağlık sistemini de ayakta tutacaktır. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın doktora tezinden üretilmiştir.)

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, Kas-İskelet Sistemi, REBA, RULA, Hemşire 


Keywords: