BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aysu DEĞİRMENCİ, Ömer Faruk ÖZTÜRK
BİR İŞLETMEDE RİSK ANALİZİ UYGULAMASI ÖRNEĞİ
 
Yapılan çalışmalarda işyerinin çalışma alanları bölümlere ayrılarak bütün bölümlerin risk değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmamızın amacı olabildiğince objektif olarak işyerinizdeki olası risk kaynaklarını deşifre ederek farkındalık sağlamak, riski kaynağında tespit ederek bertaraf etmek ‘ suretiyle olası iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek, sağlıklı çalışma ortamı sağlamaya katkıda bulunmaktır. İşyerlerinde önemi giderek artan bir konu olan çalışan güvenliğini sağlamak için, * Tüm birimlerde tehlikelerin ve ilgili risklerin belirlenmesi, * Bunu ölçecek uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesi, *Hizmet içi eğitim yoluyla personelin farkındalığının ve niteliklerinin artırılması, *Misafir ve çalışanların karşılaşabilecekleri muhtemel tehlike, risk ve zararlardan korunması usul ve esaslarını belirlemek üzere risk değerlendirme çalışmaları geliştirilmiştir. İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulmalıdır. a) Risklerden kaçınmak. b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek. c) Risklerle kaynağında mücadele etmek. Yapılan çalışmalarda işyerinin çalışma alanları bölümlere ayrılarak bütün bölümlerin risk değerlendirilmesi yapılmıştır. Bütün yapılan çalışmaların sonucu olarak verilen eylem tabloları bu risk analizi çalışmansın esas ürünüdür. Fakat gerekli denetlemeler veya yapılacak başka çalışmalara ışık tutması nedeni ile ön bölümler öncelikli referans kaynağı sağlamaktadır. Çalışmamızın amacı olabildiğince objektif olarak işyerinizdeki olası tehlike ve risk kaynaklarını deşifre ederek farkındalık sağlamak, riski kaynağında tespit ederek bertaraf etmek ‘ suretiyle olası iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek, sağlıklı çalışma ortamı sağlamaya katkıda bulunmaktır. Bu çalışma Çanakkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yapılan tez çalışmasına istinaden hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hizmet , Risk , Otel , Servis , Temizlik 


Keywords: