BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Alpaslan KUZUCUOĞLU
BİLGİ MERKEZLERİNDE ORTAM GÖZETİMİ
 
Bilgi Merkezleri topluma bilgi akışı sağlayan kültürel hafıza niteliğindeki kurumlardır. Kütüphaneler, Arşivler, Müzeler, Galeriler (KAMG) bu kapsamda değerlendirmektedir. Bu alanlar 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanununa göre az tehlikeli işyeri grubundadır. Her ne kadar az tehlikeli grupta bulunsalar da bu alanları çok sayıda kullanıcı / ziyaretçi aynı anda, yoğun olarak kullanmaktadır. İSG Kanununa göre bilgi merkezleri idarecileri olan işverenler de bu alanları gözetme, kullanılan tüm mekanları sağlıklı ve güvenli hale getirme, denetleme ve her türlü tedbiri alma konusunda yetkilendirilmişlerdir. Bu sorumlulukları yerine getirmedikleri takdirde yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Tüm çalışanların da mevcut riskler ve meydana gelecek riskler, karşılaşabilecekleri mesleki riskler konusunda, kanuni hak ve sorumlulukları hakkında da bilgilendirilmeleri gerekir. Bilgi merkezlerinde kütüphane bağlamında hizmetler yürütülürken, Teknik Hizmetler Birimi (Sağlama, kataloglama, sürekli yayınlar ve tez proje, nadir eserler, cilt ve onarım servisi), Kullanıcı Hizmetleri Birimi (Ödünç verme, raf hizmetleri, elektronik yayınlar, web ve internet multimedya birimi), İdari Hizmetler Birimi (Sekreterya, yazı işleri, satın alma, taşınır kayıt kontrol, bina hizmetleri) gibi bölümler bulunmaktadır. Bu birimlerin hizmetinde olan salonlar ve depolama alanları, bahçe / avlu kısım, park alanları da mevcuttur. Müzelerde ise idari alanlara ilaveten sergileme ve depolama alanları da hizmet vermektedir. Yoğun olarak kullanılan bu alanların İSG Kanunu çerçevesinde titizlikle takip edilerek ortam gözetimlerinin yapılması olası iş kazalarını ve meslek hastalıklarını da önleyecektir. Çalışmada ortam gözetimine yönelik kontrol formlarının hazırlanmasına dikkat çekilerek idarecilerin, çalışanların, kullanıcı / ziyaretçilerin farkındalıklarını artırıcı bir model önerisi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bilgi Merkezleri, Ortam Gözetimi, İSG Kanunu



 


Keywords: