BİLDİRİ DETAY

Tahir KARASAN,Ömer Faruk ÖZTÜRK
ATIŞ POLİGONLARINDA YAŞANABİLECEK TEHLİKELİ DURUMLAR VE ALINABİLECEK ÖNLEMLER
 
Anadolu konumu itibariyle, her devirde sahip olmak isteyenlerin etkili mücadelelerine sahne olmuştur. Anadolu’ya sahip olanlar stratejik avantajları sayesinde, Akdeniz, Ege ve Karadeniz havzalarının kontrolünü elinde bulundurmuş, Ortadoğu-Kafkaslar ve Balkanlar'da egemen olmuştur. (1) Günümüzde, ülkemiz üzerinde menfaat taşıyan ülkeler, doğrudan ya da dolaylı yönlerden stratejilerini ortaya koyduğu için, ülkemiz güvenlik güçlerine büyük işler düşmektedir. Dolayısıyla güvenlik güçlerimiz atış konusunda deneyim kazanmak ve tehditler konusunda dirayetli olabilmek için pratik yapmaktadırlar. Bunun için atış poligonları büyük önem arz etmektedir. Silahlı görev yapan güvenlik güçleri tarafından bilumum ateşli silahlarla atışlar yapılmaktadır. Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından trap atışları yapılmakta ve ayrıca atış poligonlarının sivil vatandaşların kullanımına da açılmasından dolayı güvenlik önlemlerinin azami düzeye çıkarılması gerekmektedir. Atış öncesi ve esnasında poligonlarda alınan güvenlik önlemlerinin zaman zaman yetersiz olduğu ve bundan kaynaklı olarak kişilerin kendilerinin veya etrafındakilerinin yaralanabilmesi ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Karşılaşılabilecek tehlikeli durumların ortadan kaldırılması ve en aza indirilmesi adına uzman personeller eşliğinde atış yapılması/yaptırılması yaralanmaları azaltacağı düşünülmektedir. İş kazalarının %88’i tehlikeli hareketlerden, %10’u tehlikeli durumlardan, %2’si kaçınılmaz ve sebebi bilinmeyen hareketlerden kaynaklanmaktadır. Yapılan istatistikler, kazaların %50’sinin kolayca önlenebileceğini, %48’inin ancak etüt ve metotlu bir çalışma ile önlenebileceğini, %2’sinin ise önlenmesinin mümkün olmadığını göstermektedir. Bu çalışma kapsamında, meydana gelebilecek olası kazalar incelenmiş ve bu kazaların önlenmesi için iş güvenliği kapsamında alınması gereken güvenlik önlemleri önerilmiştir. Elde edilen veriler sonucunda, açık atış poligonlarının çevresinin düzenli aralıklarla kontrol edilmesi, yeteri kadar uzman personelin, ambulans veya sağlıkçının çalışma alanında bulundurulması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, tüm personele atış poligonlarında uyulması gereken güvenlik kuralları konusunda eğitim verilmesi önerisinde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Poligon, Güvenlik Güçleri, Güvenlik Önlemleri, İş Güvenliği 


Keywords: